*alt_site_homepage_image*
 
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS
2018 m. gruodis – 2022 m. birželis
 

Trakų rajono savivaldybės administracija 2018 metų gruodžio 5 d. pasirašė finansavimo sutartį  ir pradėjo įgyvendinti projektą „Nematerialaus kultūros paveldo populiarinimas Trakų rajono savivaldybėje e-rinkodaros priemonėmis“. Šiuo projektu sprendžiama problema - nepakankamas Trakų rajono nematerialaus kultūros paveldo žinomumas, patrauklumas. Nematerialus kultūros paveldas nėra pakankamai atskleistas, nepakankamai tenkinami gyventojų ir svečių kultūriniai ir rekreaciniai poreikiai.

Be to, svarbu siekti gerinti Lietuvos, kaip darnios ir kokybiškos turizmo traukos vietovių visumos, įvaizdį ir suvokimą apie ją, propaguoti Lietuvos lankytinas vietas ir daryti jas patrauklesnes, geriau informuoti turistus apie Lietuvos turizmo galimybes šiuolaikiškomis informacinių technologijų priemonėmis.

Projekto tikslas – didinti istorijos, meno, folkloro, tradicijų ir liaudies amatų kultūros paveldo objektų Trakų rajone lankomumą ir žinomumą e- rinkodaros priemonėmis. Tikslo siekiama sukuriant ir įgyvendinant e- rinkodaros priemones.

Projekto uždavinys – sukurti ir įgyvendinti e- rinkodaros priemones.

Projekto metu numatomas šių e-rinkodaros priemonių diegimas:

  1. Interneto svetainė;
  2. Rinkodara socialiniuose tinkluose (SMM);
  3. Reklama paieškos sistemose (SEA pasinaudojant ir SEO);
  4. Vaizdinė reklama internete;
  5. Reklama elektroniniu paštu;
  6. Reklama internetiniuose portaluose.

Siekiamas rezultatas:

E- rinkodaros priemonėmis bus padidintas aprašomų nematerialaus kultūros paveldo objektų žinomumas ir viešų vietų, kuriose objektai pristatomi lankomumas (kultūros namai ir pan.). Įgyvendinus rinkodaros priemones, bus pagerintas Trakų rajono bei visos Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdis Lietuvos ir užsienio šalių rinkose, taip pat padidintas Lietuvos gyventojų susidomėjimas kultūros paveldu, tokiu būdu paverčiant jo objektus socialinės, edukacinės ir ekonominės veiklos židiniais.

Visa informacija jau dabar yra pasiekiama internetinėje svetainėje https://eventstrakai.lt. Joje galima rasti visus ateinančius nekomercinius renginius, kurie vyksta Trakų rajone.

Projekto pareiškėjas – Trakų rajono savivaldybės administracija. Projekto biudžetas – 181 852,79 Eur, iš kurių 154 574,87 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 27 277,92 Eur Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto.

Sutarties pasirašymo diena: 2018-12-05
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-12-05
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-06-03
 
Projekto koordinatorius: Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Ana Baltutienė, el. paštas ana.baltutiene@trakai.lt, tel. Nr. (8 528) 55 557.
 
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image