*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės administracija 2016 metų liepos 28 d. pasirašė finansavimo sutartį  ir pradėjo įgyvendinti projektą „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e.rinkodaros priemonėmis“ Nr. 05.4.1-LVPA-K-808-01-0017. Projektui įgyvendinti skirta 264 113,92 eurų iš Europos regioninės plėtros fondo, bendra suma – 310 722,26 Eur.

Projekto tikslas – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Trakų ir Vilniaus rajonuose, lankomumą ir žinomumą e.rinkodaros priemonėmis. Projekto pareiškėjas – Trakų rajono savivaldybės administracija su partneriais Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Trakų turizmo informacijos centru ir Trakų istorijos muziejumi. Šiuo projektu sieksime didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Trakų ir Vilniaus rajonuose, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis:
 
1) Internetinė svetainė;
2) Turinio rinkodaros priemonės;
3) Mobilioji aplikacija;
4) Socialinės platformos ir reklamos socialiniuose tinkluose sukūrimas ir įgyvendinimas;
5) Reklama internetiniuose portaluose;
6) Reklama paieškos sistemose.
 
Įgyvendinant projektą, numatome, kad e.rinkodaros priemonėmis bus padidintas ne mažiau kaip 40 kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumas ir lankomumas.
 
Trakų rajono savivaldybė:

 • Angelų kalva
 • Bulvių kelias
 • Velnio duobė
 • Strėvos įgriuva
 • Nikronių akmuo su ženklais
 • Varnikų pažintinis takas
 • Užutrakio dvaras ir parkas (Nr.785, Užutrakio dvaro sodyba)
 • Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso Švč. M. Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia  (Nr. 1022)
 • Sakralinio meno ekspozicija
 • Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
 • Gojaus Švč. M. M. Ligonių sveikatos koplyčia
 • Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
 • Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis
 • Trakų salos pilis (Nr. 1020)
 • Trakų pusiasalio pilies ir kitų statinių kompleksas  (Nr. 1021)
 • Senųjų Trakų piliavietė (Nr. 30355, 30354, 3526) ir Vytauto kelias
 • Aukų kalnas
 • Trakų senamiestis (Trakų kenesa, S. Šapšalo karaimų tautos muziejus, Trakų Švč. Dievo motinos gimimo cerkvė, carinės Rusijos laikotarpio senasis paštas)
 • Trakų amatų centras

Vilniaus rajono savivaldybė:

 • Aukštojo kalnas
 • Bradeliškių piliakalnis
 • Struvės geodezinio lanko punktai Meškonyse (Nr.30653) ir Paliepiukuose (Nr. 30654)- UNESCO pasaulio kultūros paveldo objektai
 • Liubavo dvaro malūnas-muziejus, Liubavo dvaro sodyba (Nr. 899)
 • Pikeliškių dvaras (Nr. 913)
 • Europos geografinis centras
 • Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia  ir koplyčia (Nr.1762)
 • Pričiūnų Šv. Ignoto koplyčia
 • Šumsko Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios ir dominikonų vienuolyno statinių komplekso Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia (Nr. 32196)
 • Kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejus Maišiagaloje ir Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (Maišiagalos senojo miesto vieta (Nr. 36733)
 • Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčia Juodšiliuose
 • Medininkų pilis
 • Maišiagalos piliakalnis ir paminklas kunigaikščiui Algirdui  (Nr. 24178)
 • Medininkų memorialas 
 • Tradicinių amatų centras Houvaltų dvare Maišiagaloje, esantis Maišiagalos dvaro sodyboje (Nr. 900)
 • Keturiasdešimt totorių kaimas. Keturiasdešimt totorių kaimo senųjų kapinių komplekso mečetė (Nr. 1768)
 • Vilniaus krašto etnografinis muziejus Nemenčinėje
 • Bukiškio stačiatikių Kristaus gimimo cerkvė (Nr. 32784)
 • Žydų kapinės Nemenčinėje – žydų žudynių vieta ir kapas (Nr.11360)
 • Vladislavo Sirokomlės muziejus (Nr. 11367)
 • Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
Projekto svetainė - https://exploretrakaivilnius.lt/lt. Joje galima rasti objektus, sugrupuotus į keturias kategorijas: daugiakultūriškumas ir piligrimystė, istorinės pilys ir piliavietės, dvarai ir parkai, kulinarinis ir tautinis paveldas.
 
Sutarties pasirašymo diena: 2016-07-28
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2018-09-30
Sutarties galiojimo pabaiga: 2019-01-09

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Daugiau informacijos apie projektą

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image