*alt_site_homepage_image*

2015 m. Trakų rajono savivaldybė pasirašė Dvišalį bendradarbiavimo susitarimą su Kazacho rajono savivaldybe (Azerbaidžanas).

Bendradarbiavimo tikslai ir kryptys:

  • Kultūros ir istorijos;
  • Turizmo;
  • Sporto;
  • Verslo;
  • Socialinės ekonominės aplinkos;
  • Žemės ūkio;
  • ir kitose abiems susitarimo šalims aktualiose srityse.

Dvišalį bendradarbiavimo susitarimą pasirašiusios Trakų rajono ir Kazacho rajono savivaldybės patvirtino ekonominio, socialinio ir visuomeninio bendradarbiavimo reikalingumą, kaip pagrindą vietos savivaldos, savivaldybės institucijų ir verslo plėtojimui.

Bendradarbiavimo tikslas – sukurti palankias sąlygas minėtų savivaldybių įvairiapusiam vystymuisi, kuris atitiktų Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos) ir Azerbaidžano Respublikos interesus.

Šalys susitaria vykdyti kultūrinius mainus,  keistis informacija, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image