*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės administracija (kodas 181626536, Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakai, tel. (8 528) 55 486, faks. (8 528) 53 140, el. paštas info@trakai.lt), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu ir įgyvendindama projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra Trakų rajone“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ finansuojamą iš Europos struktūrinių fondų, skelbiamų derybų būdu perka vieną gyvenamosios paskirties namą arba butą, kuris bus skirtas apgyvendinti 4-8 vaikus iš vaikų globos namų.

Papildomą informaciją teikia Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė Irena Zaleckaitė, tel. (8 528) 58 308 ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska, tel. (8 528) 58323.

Skelbimas

Trakų rajono savivaldybės gyvenamojo namo arba buto bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti, pirkimo skelbiamų dėrybų būdu sąlygų aprašas

Pasiūlymo forma

Sutikimo dėl duomenų iš VĮ Registrų centro gavimo forma

Siūlomo parduoti namo arba buto techninės būklės aprašymas

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image