*alt_site_homepage_image*

Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės,  pirkėjas savo reikalavimus pardavėjui turi pateikti raštu. Vartotojas privalo kreiptis į pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Pardavėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

Jeigu pardavėjas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakyme turi būti pateikta informacija apie neteisminio vartojimo ginčų sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą.

Jeigu vartotojo netenkina pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymas ir nėra suėję vieni metai nuo kreipimosi į pardavėją ar paslaugų teikėją dienos, vartotojas turi teisę kreiptis į kompetentingą spręsti vartojimo ginčą instituciją, kad neteismine tvarka būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos vartotojo teisės ar teisėti interesai. Praktinį šios teisės įgyvendinimą reglamentuoja Vartotojų ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklės.

Vartojimo ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme, prašydama nagrinėti vartojimo ginčą iš esmės.

Daugiau informacijos, susijusios su vartotojų teisių apsauga galite rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetiniame puslapyje: http://www.vvtat.lt/

Vartotojų teises bei vartotojų teisių apsaugos sritis apibrėžia, nustato vartotojų teisių apsaugos institucinę sistemą, vartotojų teisių apsaugos institucijų kompetenciją, reglamentuoja vartotojų švietimą, vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų santykius, vartotojų teisių gynimo ne teisme tvarką ir atsakomybę už teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, pažeidimus – Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.

Valstybinės institucijos, susijusios su vartotojų teisių apsauga:

Vartotojų teisių gynimo klausimais galite kreiptis:

Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą 
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius. Vartotojų konsultavimas ir informavimas tel. (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, http://www.vvtat.lt, el. p.: tarnyba@vvtat.lt

Dėl maisto, neatitinkančio saugos ir kokybės reikalavimų

Į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą
Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, tel. (8 5) 240 4361, faks. (8 5) 240 4362, el. paštas  vvt@vet.lt

Dėl ne maisto produktų ir paslaugų, kurie neatitinka privalomųjų ir deklaruojamųjų reikalavimų

Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą 
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius. Vartotojų konsultavimas ir informavimas tel. (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, http://www.vvtat.lt, el. p.: tarnyba@vvtat.lt

Dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo

Į Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisiją

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. 8 800 20500, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt

Dėl energetikos objektų įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo

Į Valstybinės energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos 
Algirdo g. 27, 03219  Vilnius, tel. (8 5) 263 6006, faks.(8 5) 263 6076, http://www.vei.ltvei@vei.lt
Į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Dėl ginčų dėl advokatų teisinių paslaugų teikimo

Į Lietuvos advokatūros advokatų tarybą

Tilto g. 17, 01101 Vilnius (8 5) 262 4546 Faks: (8 5) 212 1859,  la@advokatura.lt

  Dėl turizmo paslaugų

Į Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos
Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius, 8 706 64976, faks. 8 706 64988, http://www.tourism.ltvtd@tourism.lt

 Dėl vartotojų ir elektroninių ryšių ar pašto paslaugų teikėjų ginčų

Į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą
Algirdo g. 27A, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 210 5633, faks. (8 5) 216 1564, http://www.rrt.ltrrt@rrt.lt

 

Dėl statybos paslaugų

Į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos
A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, tel. ( 8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, konsultavimo 
tel. (8 5) 207 3333, http://www.vtpsi.lt,   [email protected]

 Dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų

 Į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją
Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110, faks. (8 5) 266 1402,
nemokamas tel. 8 800 66 004, http://www.sam.lt,  ministerija@sam.ltTel. (8 5) 268 5110, Faks. (8 5) 266 1402, El. p. ministerija(eta)

Į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius, tel. (8 5) 263 9264, faks. (8 5) 263 9265, http://www.vvkt.ltvvkt@vvkt.lt

Į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, faks. (8 5) 212 7310 http://www.vaspvt.gov.ltvaspvt@vaspvt.gov.lt

Dėl finansinių paslaugų

 Į Lietuvos banką
Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, tel. (8 5) 268 0029, faks. (8 5) 268 0038, nemokamas tel. 8 800 50500, http://www.lb.ltinfo@lb.lt, korespondencijai Totorių g. 4, 01121 Vilnius 

Dėl vartotojų teisių pažeidimų, susijusių su teisinės metrologijos sritimi

Į Lietuvos metrologijos inspekciją
Tilto g. 17/Radvilų g. 4, 01101 Vilnius, tel./faks. (8 5) 231 2957, konsultavimo tel. (8 5) 212 6405, http://www.metrinsp.ltmetrinsp@metrinsp.lt

Dėl vežėjų paslaugų

 Į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos 
Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602, faks. (8 5) 213 2270, konsultavimo tel. (8 5) 278 5601, http://www.vkti.gov.lt,  vkti@vkti.gov.lt

Dėl civilinės aviacijos paslaugų (bilietų, bagažo praradimo ar sugadinimo)

Į Civilinės aviacijos administraciją
Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, tel. (8 5) 273 9038, faks. (8 5) 273 9248, http://www.caa.ltcaa@caa.lt


           Dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

Į Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybą
Jogailos g. 14, 01116 Vilnius, tel. (8 5) 262 7797,  faks. (8 5) 212 6492, www.kt.gov.lt,  taryba@kt.gov.lt      

 Dėl Lietuvos vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų ES šalyse, ir ES vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų Lietuvoje

Į Europos vartotojų centrą
Odminių g. 12, 01122 Vilnius, tel. (8 5) 265 0368, faks. (8 5) 262 3123,  www.ecc.lt, [email protected]Trakų rajono savivaldybėje konsultacija vartotojų teisių apsaugos klausimais teikiama Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriuje, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, 105,108 kab., tel. Nr. (8 528) 58 314

 

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image