*alt_site_homepage_image*

Eil. Nr.

Duomenų teikėjai/duomenų šaltinis

Duomenų teikimo tikslas

1.

VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenys

Piniginės socialinės paramos teikimo; Teritorijų planavimo; savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo;

2.

VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenų bazė bei registro klasifikatorius

Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tikslais (teikiama MANIS IS)

3.

VĮ Registrų centras  Gyventojų registro duomenys

Pažymų apie šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimui; Statistiniams tikslams; Vaikų teisių apsaugai užtikrinti; Žemės nuomos mokesčiui administruoti.

4.

VĮ Registrų centras   Nekilnojamojo turto registro duomenys

Komunalinių atliekų tvarkymo ir administravimo tikslais.

5.

VĮ Registrų centras   Patikimumo užtikrinimo sutartis

Elektroninio parašo paslaugos administravimo ir teikimo tikslais

6.

Konkurencijos taryba Valstybės pagalbos registras

Valstybės pagalbos teikimo ir administravimo tikslais

7.

Nacionalinė mokėjimų agentūra duomenis iš NMA administruojamų IS

Kaimo plėtros plano priemonių įgyvendinimui; Europos žemės ūkio garantijų fondo ir kaimo plėtros fondo priemonių įgyvendinimui ir administravimui:  tiesioginėms išmokoms teikti; pieno gamybos kvotos; valstybės pagalbos teikimas pagal specialiąją kaimo rėmimo programą;

8.

Informacinės visuomenės komitetas prie Susisiekimo ministerijos Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema

Elektroninės identifikacijos ir tapatybės nustatymo tikslais;

9.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos VIISP

Elektroninės identifikacijos ir tapatybės nustatymo tikslais;

10.

Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM Įtariamųjų , kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenys

LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimui administruoti; Leidimų ir licencijų išdavimui administruoti; Valstybinių šalpos išmokų skyrimui administruoti; Vaikų teisių apsaugai užtikrinti;  Transporto išlaidų kompensavimui administruoti; Administracinių nusižengimų nagrinėjimui ir tyrimui

11.

VĮ Regitra Kelių transporto priemonių registro duomenys

Administracinių nusižengimų nagrinėjimui ir tyrimui

12.

Gyventojų registro tarnyba  Gyventojų registro duomenys

Administracinių nusižengimų nagrinėjimui ir tyrimui; Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (pirminės) teikimui Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo tikslais.

13.

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija duomenų teikimui iš VMI informacinių sistemų

Žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių administravimo tikslais

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image