*alt_site_homepage_image*

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Trakų rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms.

Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgaliotas asmuo turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti informaciją apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

Jeigu gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgaliotas asmuo dėl informacijos apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis atvyksta į deklaravimo įstaigą, jis (jie) turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, dokumentus patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-12 „Dėl asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02 Nr. VIII-840
3. Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“

4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, pageidaujantis gauti pažymą, pateikia:

1. Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) ar jo (jų) įgalioto asmens pateiktas raštiškai prašymas (pildomas darbo vietoje);

2. Lietuvos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas, arba dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

3. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Suteikta teisė prisijungti ir naudotis gyventojų registro duomenų baze.

Administracinės paslaugos teikėjas

Aukštadvario seniūnija, Trakų r. sav., Aukštadvaris, Skrebės g. 1 B, 21254

Seniūnė Ramunė Bartkevičienė, tel. (8 528) 65 227, mob. tel. (8 616) 28 964,

el. p. aukstadvaris@trakai.lt

Specialistė Jurgita Martinėnienė, tel. (8 528) 65 227,

el. p. jurgita.martineniene@trakai.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Aukštadvario seniūnija, Trakų r. sav., Aukštadvaris, Skrebės g. 1 B, 21254

Seniūnė Ramunė Bartkevičienė, tel. (8 528) 65 227, mob. tel. (8 616) 28 964,

el. p. aukstadvaris@trakai.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma išduodama tą pačią darbo dieną. Jeigu dėl techninių priemonių pažymos išduoti tą pačią darbo dieną negalima, ji išduodama per 3 darbo dienas.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas (prašymo forma)

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

www.epaslaugos.lt

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Tik konkrečioje seniūnijoje gyvenantiems asmenims

Paslauga galutinė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image