Iš viso rezultatų:

Viešieji aukcionai

 

                                   SKELBIAMAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO VIEŠASIS AUKCIONAS

 

   Trakų rajono savivaldybės administracija skelbia nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininkų teisių viešąjį aukcioną.

   Parduodamos Trakų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios dalininko teisės viešojoje įstaigoje „FUTBOLO KLUBAS RITERIAI”,  kodas 300096142, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Saltoniškių g. 34 A,  veiklos tikslai – sporto klubas,  iš viso viešoji įstaiga turi tris dalininkusvieno dalininko dalis yra 1 158,48 eurų ir 4 balsai, antrojo dalininko dalis yra 289,62 eurų  ir vienas balsas, trečiasis dalininkas Trakų rajono savivaldybė. Trakų rajono savivaldybės   dalis yra 579,24 eurai  ir du balsai.

   Susipažinti su viešosios įstaigos veiklos ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniu  galima Trakų rajono savivaldybėje 318 kab., Vytauto g. 33, Trakuose. Papildoma informacija teikiama el. p. irena.zaleckaite@trakai.lt.

         Parduodamų Trakų rajono savivaldybei priklausančių dalininko teisių pradinė kaina  – 579,24 Eur. Garantinis įnašas 500 Eur. Nurodytą sumą prašome pervesti į sąskaitą Nr.  LT 71 4010 0427 0003 0188 Luminor.

Nelaimėjusiems aukciono dalyviams įnašas bus grąžintas.

Aukcioną vykdys bei dalininkų teisių pirkimo-pardavimo sutartį pasirašys Trakų rajono savivaldybės administracija.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 60,00 Eur

Aukciono dalyvių registravimas, išduodant aukciono dalyvio bilietą,  vyks 2021 m. spalio 11 d. nuo 9.00 iki 9.45 val. Trakų rajono savivaldybės administracijos pastate, 201 kab. (2 aukštas),Vytauto g. 33, Trakuose. Registruodamasis aukciono dalyviu, fizinis asmuo nurodo vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinę ir vadovo ar įgalioto atstovauti asmens vardą ir pavardę.

 Aukcionas įvyks 2021 m. spalio 11 d. 10.00 val. Trakų rajono savivaldybės administracijos pastate, 201 kab. (2 aukštas),Vytauto g. 33, Trakuose.

 Kontaktinis asmuo Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė Irena Zaleckaitė, Trakų rajono savivaldybės administracija, 318 kab., Vytauto g. 33, Trakai,  tel. (8 528) 58 308.

Dalininko teisių pirkimo-pardavimo sutartį sudarys Trakų rajono savivaldybės administracija.

Žiūrovų teisėmis stebėti aukcioną nebus galimybių dėl Lietuvoje esančios COVID-19 pandemijos.

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus informacija

 

 

 

SKELBIAMI NEKILNOJAMOJO TURTO AUKCIONAI

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO TRUMPOJI G. 8-2, LENTVARIS, TRAKŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 

      

 

  Gyvenamoji patalpa – butas (unikalus Nr. 7994-0043-9016:0011), bendras plotas – 37,59 kv. m, gyvenamasis – 27,45 kv. m, statybos  metai – 1940, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), esantis Trumpoji g. 8-2 , Lentvaris, Trakų r. sav.

Pradinė statinio pardavimo kaina – 8 700 Eur.

Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – neparduodamas.

Kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 145 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 870 Eur.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrius 2019 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. 46ST-124-(14.46.5.) naujasis patalpos-buto savininkas įpareigotas per vieną mėnesį nuo nuosavybės teisių į butą įregistravimo Nekilnojamojo registre privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Trakų skyrių su prašymu išsipirkti arba išsinuomoti valstybinės žemės sklypo dalį.

Turto apžiūra: 2020 m. spalio 12-16, 19-22 dienomis, nuo 8.00 iki 17.00 val. (praleidus apžiūros laiką – papildomai pagal susitarimą). Apžiūros laiką suderinus su Trakų rajono savivaldybės administracijos, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialiste Irena Zaleckaite, tel. (8 528) 58 308, el. paštas irena.zaleckaite@trakai.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2020 m. lapkričio 10 d. 00:00 val., pabaiga  – 2020 m. lapkričio 12 d. 23:59 val.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešajame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https;// www. evarzytinės.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

Elektroninis aukcionas prasideda – 2020 m. lapkričio 17 d. 9:00 val., baigiasi – 2020 m. lapkričio 20 d. 13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas, aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu [email protected], o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 18 d.  nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 kalendorines  dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienas nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

   Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas, mob. 8 698 85 590, tel. (8 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt

  Kitos aukciono sąlygos: Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. 

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO  DUSMENŲ G. 3, DUSMENŲ K., TRAKŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

  

   Pastatas – mokykla (unikalus Nr. 4400-1660-8976), bendras plotas –174.03 kv. m, pažymėjimas plane 1C1m(p), statybos pradžios metai – 1940, statybos pabaigos metai –1988,  žemės sklypas - 0,1023 ha, kadastrinis Nr. 7927/0003:375, unikalus Nr. 4400-5045-0685, esantys Dusmenų g. 3, Dusmenų k., Trakų r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 9 927 Eur.

Pradinė statinio pardavimo kaina – 8 910  Eur.

Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – 990 Eur.

Žemės sklypo formavimo išlaidos – 26.52 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 990  Eur.

Žemės sklypo paskirtis/ naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

1.VI. Elektros linijų apsaugos zonos

2. II. Kelių apsaugos zona

3. I.  Ryšių apsaugos zona

4. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Turto apžiūra: 2020 m. spalio 12-16, 19-22 dienomis, nuo 8.00 iki 17.00 val. (praleidus apžiūros laiką – papildomai pagal susitarimą). Apžiūros laiką suderinus su Trakų rajono savivaldybės administracijos, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialiste Irena Zaleckaite, tel. (8 528) 58 308, el. paštas: irena.zaleckaite@trakai.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2020 m. lapkričio 10 d. 00:00 val., pabaiga  – 2020 m. lapkričio 12 d. 23:59 val.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešuosiuose aukcionuose, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www. evarzytinės.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

Elektroninis aukcionas prasideda – 2020 m. lapkričio 17 d. 9:00 val., baigiasi  – 2020 m. lapkričio 20 d.  13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu [email protected], o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-05-18 nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienų nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo - pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.  Išlaidas susijusias su turto perleidimu sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas. Žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro Turto bankas (už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

    Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas,                 mob. 8 698 85 590, tel. (8 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt

    Kitos aukciono sąlygos:  Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto   pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis