*alt_site_homepage_image*

 

SKELBIAMI NEKILNOJAMOJO TURTO AUKCIONAI

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO KLEVŲ AL. 45-3, LENTVARYJE, VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 

 

Gyvenamoji patalpa – butas (unikalus Nr. 7994-0037-6018:0005), bendras plotas – 24,58 kv. m, gyvenamasis – 18,07 kv. m, pastato pažymėjimas plane pastato 1A2/p, statybos  metai – 1940, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), Klevų al. 45-3, Lentvaris.

  Pradinė statinio pardavimo kaina – 10 800 Eur.   

  Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

  Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 1 080 Eur.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2023 m. spalio 18 d. 00:00 val., pabaiga  – 2023 m. spalio 20 d. 23:59 val.

Turto apžiūra: 2023 m. spalio 9–13 dienomis, nuo 8.00 iki 16.00 val. (praleidus apžiūros laiką – papildomai pagal susitarimą). Apžiūros laiką suderinus su Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialiste Irena Zaleckaite, tel. (8 528) 58 308, el. paštas [email protected].

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešajame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https;// www.evarzytines.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

 Elektroninis aukcionas prasideda – 2023 m. spalio 25 d. 9:00 val., baigiasi – 2023 m. spalio 26 d. 13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas, aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 18 d.  nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 kalendorines  dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienas nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas, mob. 8 698 85 590, tel. (8 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt

Kitos aukciono sąlygos: Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir  neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos fizinės ir funkcinės būklės. Savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti jame esančių daiktų

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO DZŪKŲ G. 11-4, LENTVARYJE, VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

              

          Gyvenamoji patalpa – butas (unikalus Nr. 7994-0029-9015:0003), bendras plotas – 38,54 kv. m,  gyvenamasis – 12,52 kv. m, pastato pažymėjimas plane pastato 1A1/p, statybos  metai – 1940, daikto  pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), Dzūkų g. 11-4, Lentvaris.

  Pradinė statinio pardavimo kaina – 15 210 Eur.

  Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – neparduodamas.

  Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

  Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis –  1 520 Eur.

Žemės sklypo esančio po statiniu paskirtis/naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: neparduodamas.

Juridiniai faktai apie žemės sklypą: Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje.

  Žymos:

1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis),

2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis).

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2023 m. spalio  2 d. 00:00 val., pabaiga  – 2023 m. spalio  4 d. 23:59 val.

Turto apžiūra: 2023 m. rugsėjo 25 - 28 dienomis, nuo 8.00 iki 16.00 val. (praleidus apžiūros laiką – papildomai pagal susitarimą). Apžiūros laiką suderinus su Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialiste Irena Zaleckaite, tel. (8 528) 58 308, el. paštas irena.zaleckaite@trakai.lt.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešajame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www.evarzytines.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

Aukciono vykdymo būdas: elektroninis aukcionas, vykdomas  vadovaujantis  Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „ Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-18 įsakymu Nr. P2-471 „Dėl Trakų savivaldybės organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis  turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis“.

 Elektroninis aukcionas prasideda – 2023 m. spalio 9 d. 26 9:00 val., baigiasi – 2023 m. spalio 10 d. 13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas, aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 18 d.  nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 kalendorines  dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienas nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

   Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas, mob. 8 698 85 590, tel. (8 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt

  Kitos aukciono sąlygos: Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos fizinės ir funkcinės būklės. Savivaldybė neįsipareigoja nustatyti aktualios nekilnojamojo turto kadastro duomenų būklės ir iškraustyti jame esančių daiktų. Potencialus Aukciono dalyvis turi išnagrinėti visas su tokios būklės statinio pirkimu susijusias teisines bei ekonomines rizikas. Šiuo tikslu potencialiam Aukciono dalyviui rekomenduojama iki Aukciono dienos savarankiškai atlikti šio statinio apžiūrą

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO KALNŲ G. 10-3, LENTVARIO K., TRAKŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 

Gyvenamoji patalpa – butas su bendro naudojimo patalpa, pažymėta a-2 (1/2 iš 5,79 kv. m) t. y. 2,89   kv. m (unikalus Nr. 7988-9000-1003:0004), bendras plotas – 14,91 kv. m, gyvenamasis – 14,91  kv. m, pastato pažymėjimas plane pastato 1A1/m, statybos  metai – 1889, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), Kalnų  g. 10-3 , Lentvario k., Trakų r. sav.

Pradinė statinio pardavimo kaina – 3 312Eur.

  Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – neparduodamas. 

  Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 330  Eur.

Žemės sklypo esančio po statiniu paskirtis/naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: neparduodamas.

Juridiniai faktai apie žemės sklypą:

  1. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2023 m. spalio  2 d. 00:00 val., pabaiga  – 2023 m. spalio 4 d. 23:59 val.

Turto apžiūra: 2023 m. rugsėjo 25- 28 dienomis, nuo 8.00 iki 16.00 val. (praleidus apžiūros laiką – papildomai pagal susitarimą). Apžiūros laiką suderinus su Trakų rajono savivaldybės administracijos, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialiste Irena Zaleckaite, tel. (8 528) 58 308, el. paštas irena.zaleckaite@trakai.lt.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešajame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www.evarzytines.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

Aukciono vykdymo būdas: elektroninis aukcionas, vykdomas  vadovaujantis  Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „ Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-18 įsakymu Nr. P2-471 „Dėl Trakų savivaldybės organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis  turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis“.

 Elektroninis aukcionas prasideda – 2023 m. spalio 9 d. 9:00 val., baigiasi – 2023 m. spalio 10 d. 13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas, aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 18 d.  nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 kalendorines  dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienas nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

    Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas, mob. 8 698 85 590, tel. (8 528) 58 314, el. p.   antanas.ceslauskas@trakai.lt

  Kitos aukciono sąlygos: Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

 Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos fizinės ir funkcinės būklės. Savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti jame esančių daiktų

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO  GUDAKIEMIO K. 7A, TRAKŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 

   Nekilnojamasis daiktas – 97156/140500 dalis fermos (unikalus Nr. 4400-2844-2791), bendras statinio tūris  – 6 461 kub. m, pažymėjimas plane 1F1b, statybos metai – 1980,  esantis Gudakiemio k. 7A, Trakų r. sav.

  DĖMESIO !

  Parduodama statinio dalis, likusios dalies statinio savininkas yra viso žemės sklypo, esančio po statiniu savininkas.

Pradinė statinio pardavimo kaina – 4 700 Eur.

Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – neparduodama.

Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 470   Eur.

Turto apžiūra: 2023 m. birželio 5-8 dienomis, nuo 8.00 iki 16.00 val. (praleidus apžiūros laiką – papildomai pagal susitarimą). Apžiūros laiką suderinus su Trakų rajono savivaldybės administracijos, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialiste Irena Zaleckaite tel. (8 528) 58 308, el. paštas irena.zaleckaite@trakai.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2023 m. spalio  18 d. 00:00 val., pabaiga – 2023 m. spalio 20 d. 23:59 val.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešajame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www.evarzytines.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

Aukciono vykdymo būdas: elektroninis aukcionas, vykdomas  vadovaujantis  Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „ Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-18 įsakymu Nr. P2-471 „Dėl Trakų savivaldybės organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis“.

 Elektroninis aukcionas prasideda – 2023 m. spalio 25 d. 9:00 val., baigiasi  – 2023 m. spalio 26 d. 13:59 val.

Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas, mob. 8 698 85 590, tel. (8 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt

  Kitos aukciono sąlygos: Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

                                                       

 

 

 

 

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image