*alt_site_homepage_image*

 

SKELBIAMI NEKILNOJAMOJO TURTO AUKCIONAI

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO KARAPOLIO K. 7, TRAKŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

          Mokslo paskirties pastatas – mokykla, unikalus Nr. 4400-0589-2024, bendras plotas – 424,22 kv. m, pastato pažymėjimas plane pastato 4C2/p, statybos  metai – 1960, gamybos, pramonės paskirties pastatas – dirbtuvės, unikalus Nr. 4400-0589-2062, bendras plotas – 46,49 kv. m, pastato pažymėjimas plane 5P1/ž, statybos metai – 1960, žemės sklypo 31/50 dalis iš 2,0000 ha, unikalus Nr. 4400-2204-2877, kadastro Nr. 7907/0006:295, esantys Karapolio k. 7, Trakų r. sav.

  Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina 22 500 Eur.

Pradinė statinių pardavimo kaina – 14 294  Eur.

  Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – 8 206 Eur.

  Žemės sklypo formavimo išlaidos – 0 Eur.

  Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 2 250  Eur.

Parduodama 31/50 dalis žemės iš 2,0000 ha.  Sklypo esančio po statiniais paskirtis/naudojimo būdas: kita, visuomeninės paskirties teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas.

Žymos: Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmas skirsnis).

Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialios žemės naudojimo sąlygos:

1. Elektros tinklų apsaugos zonos (III  skyrius, ketvirtas skirsnis).

2. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis).

Dėmesio, kartus su statiniais parduodamas žemės sklypas yra valdomas daline nuosavybe su kitu asmeniu. Sklype yra kitam asmeniui priklausantys statiniai.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2024 m. gegužės 13 d. 00:00 val., pabaiga – 2024 m. gegužės 15 d. 23:59 val.

Turto apžiūra: 2024 m. gegužės 6–10 dienomis, nuo 8.00 iki 16.00 val. (praleidus apžiūros laiką – papildomai pagal susitarimą). Apžiūros laiką suderinti su Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialiste Irena Zaleckaite, tel. (+370 528) 58 308, el. paštas irena.zaleckaite@trakai.lt.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešajame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje – interneto svetainėje www.evarzytines.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

Aukciono vykdymo būdas: elektroninis aukcionas, vykdomas  vadovaujantis  Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „ Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-18 įsakymu Nr. P2-471 „Dėl Trakų savivaldybės organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis  turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis“.

 Elektroninis aukcionas prasideda – 2024 m. gegužės 20 d. 9:00 val., baigiasi – 2023 m. gegužės 21 d. 13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas, aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai.lt, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 18 d.  nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 kalendorines  dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienas nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

    Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus   teisininkas Antanas Česlauskas, mob. +370 698 85 590, tel. (+370 528) 58 314, el. p.   antanas.ceslauskas@trakai.lt

  Kitos aukciono sąlygos: Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO MOKYKLOS G. 19, VAICKŪNIŠKIŲ K., TRAKŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 

          Mokslo paskirties pastatas – mokykla, unikalus Nr. 4400-3989-9646, bendras plotas – 412,96 kv. m, pastato pažymėjimas plane pastato 1C1/m, statybos  pradžios metai – 1940, statybos pabaigos metai – 1960,  pagalbinio ūkio paskirties pastatas – sandėlis, unikalus Nr. 4400-3989-9657, užstatytas plotas – 49 kv. m, tūris – 215 kub. m, pastato pažymėjimas plane 2I1/ž, statybos metai – 1940, lauko tualetas, unikalus Nr. 4400-3989-9668, tūris –18 kub. m, pažymėjimas plane v, statybos metai – 1960, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis  – kiti inžineriniai statiniai ir žemės sklypas 0,8673 ha, unikalus Nr. 4400-4950-6083, kadastro Nr.7904/0004:404, esantys Mokyklos g. 19, Vaickūniškių k., Trakų r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 17 430 Eur.

  Pradinė statinio pardavimo kaina – 1 485 Eur.

  Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – 15 015 Eur.

  Žemės sklypo formavimo išlaidos – 930 Eur.

  Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

  Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 1 700 Eur.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis/naudojimo būdas: kita, visuomeninės paskirties teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas.

Žymos:

1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis).

2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis).

Turto apžiūra: 2024 m. balandžio 22–26 dienomis, nuo 8.00 iki 16.00 val.  Apžiūros laiką derinti su Trakų rajono savivaldybės Onuškio seniūnijos seniūne Zita Aniulienę, tel. (+370 528) 62 218, el. paštas onuskis@trakai.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2024 m.  gegužės 6 d. 00:00 val., pabaiga  – 2024 m. gegužės  8 d. 23:59 val.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešajame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje www.evarzytines.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

Elektroninis aukcionas prasideda – 2024 m. gegužės 13 d. 9:00 val., baigiasi – 2024 m. gegužės 14 d. 13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas, aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai.lt, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 18 d.  nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 kalendorines  dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienas nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus   teisininkas Antanas Česlauskas, mob. +370 698 85 590, tel. (+370) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt

Kitos aukciono sąlygos: Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir  neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

 

 

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO DZŪKŲ G. 11-4, LENTVARYJE, VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

              

          Gyvenamoji patalpa – butas (unikalus Nr. 7994-0029-9015:0003), bendras plotas – 38,54 kv. m,  gyvenamasis – 12,52 kv. m, pastato pažymėjimas plane pastato 1A1/p, statybos  metai – 1940, daikto  pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), Dzūkų g. 11-4, Lentvaris.

  Pradinė statinio pardavimo kaina – 15 210 Eur.

  Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – neparduodamas.

  Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

  Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis –  1 520 Eur.

Žemės sklypo esančio po statiniu paskirtis/naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: neparduodamas.

Juridiniai faktai apie žemės sklypą: Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje.

  Žymos:

1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis),

2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis).

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2024 m. gegužės  20 d. 00:00 val., pabaiga  – 2024 m.gegužės  22 d. 23:59 val.

Turto apžiūra:  2024 m. gegužės 13 - 17 dienomis, nuo 8.00 iki 16.00 val. (praleidus apžiūros laiką – papildomai pagal susitarimą). Apžiūros laiką suderinus su Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialiste Irena Zaleckaite, tel. (+370 528) 58 308, el. paštas irena.zaleckaite@trakai.lt.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešajame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www.evarzytines.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

Aukciono vykdymo būdas: elektroninis aukcionas, vykdomas  vadovaujantis  Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „ Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-18 įsakymu Nr. P2-471 „Dėl Trakų savivaldybės organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis  turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis“.

 Elektroninis aukcionas prasideda – 2024 m. gegužės 27 d.  9:00 val., baigiasi – 2024 m. gegužės 28 d. 13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas, aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 18 d.  nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 kalendorines  dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienas nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

   Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas, mob. +370 698 85 590, tel. (+370 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt

  Kitos aukciono sąlygos: Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos fizinės ir funkcinės būklės. Savivaldybė neįsipareigoja nustatyti aktualios nekilnojamojo turto kadastro duomenų būklės ir iškraustyti jame esančių daiktų. Potencialus Aukciono dalyvis turi išnagrinėti visas su tokios būklės statinio pirkimu susijusias teisines bei ekonomines rizikas. Šiuo tikslu potencialiam Aukciono dalyviui rekomenduojama iki Aukciono dienos savarankiškai atlikti šio statinio apžiūrą

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO KALNŲ G. 10-3, LENTVARIO K., TRAKŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

 

Gyvenamoji patalpa – butas su bendro naudojimo patalpa, pažymėta a-2 (1/2 iš 5,79 kv. m) t. y. 2,89   kv. m (unikalus Nr. 7988-9000-1003:0004), bendras plotas – 14,91 kv. m, gyvenamasis – 14,91  kv. m, pastato pažymėjimas plane pastato 1A1/m, statybos  metai – 1889, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), Kalnų  g. 10-3 , Lentvario k., Trakų r. sav.

Pradinė statinio pardavimo kaina – 3 312Eur.

  Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – neparduodamas. 

  Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 330  Eur.

Žemės sklypo esančio po statiniu paskirtis/naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: gyvenamosios teritorijos/ mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: neparduodamas.

Juridiniai faktai apie žemės sklypą:

  1. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2024 m. gegužės  20 d. 00:00 val., pabaiga  – 2024 m. gegužės  22 d. 23:59 val.

Turto apžiūra: 2024 m. gegužės 13 - 17 dienomis, nuo 8.00 iki 16.00 val. (praleidus apžiūros laiką – papildomai pagal susitarimą). Apžiūros laiką suderinus su Trakų rajono savivaldybės administracijos, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialiste Irena Zaleckaite, tel. (+370 528) 58 308, el. paštas irena.zaleckaite@trakai.lt.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešajame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www.evarzytines.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

Aukciono vykdymo būdas: elektroninis aukcionas, vykdomas  vadovaujantis  Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „ Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-18 įsakymu Nr. P2-471 „Dėl Trakų savivaldybės organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis  turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis“.

 Elektroninis aukcionas prasideda – 2024 m. gegužės 27 d. 9:00 val., baigiasi – 2024 m. gegužės 28 d 13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas, aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 18 d.  nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 kalendorines  dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienas nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Išlaidas, susijusias su turto perleidimu, sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.

    Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas, mob. +370 698 85 590, tel. (+370 528) 58 314, el. p.   antanas.ceslauskas@trakai.lt

  Kitos aukciono sąlygos: Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

 Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos fizinės ir funkcinės būklės. Savivaldybė neįsipareigoja iškraustyti jame esančių daiktų.

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO  DUSMENŲ G. 3, DUSMENŲ K., TRAKŲ R. SAV., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

            Pastatas – biblioteka (unikalus Nr. 4400-1660-8976), bendras plotas –174.03 kv. m, pažymėjimas plane 1C1m(p), statybos pradžios metai – 1940, statybos pabaigos metai –1988,  žemės sklypas - 0,1023 ha, kadastrinis Nr. 7927/0003:375, unikalus Nr. 4400-5045-0685, esantys Dusmenų g. 3, Dusmenų k., Trakų r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 9 927 Eur.

Pradinė statinio pardavimo kaina – 8 910  Eur.

Žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina – 990 Eur.

Žemės sklypo formavimo išlaidos – 27 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 50 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis – 990  Eur.

Žemės sklypo paskirtis/ naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: visuomeninės paskirties teritorijos.
Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas.
Žymos:
1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis).
2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis).
3. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antras skirsnis).
4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktas skirsnis).
Specialiosios žemės sąlygos:
1. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktas skirsnis).
2. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktas skirsnis).
3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtas skirsnis).

Turto apžiūra: 2024 m. gegužės 13-17 dienomis, nuo 8.00 iki 17.00 val. (praleidus apžiūros laiką – papildomai pagal susitarimą). Apžiūros laiką suderinus su Trakų rajono savivaldybės administracijos, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialiste Irena Zaleckaite, tel. (+370 528) 58 308, el. paštas: irena.zaleckaite@trakai.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas: 2024 m. gegužės 20 d. 00:00 val., pabaiga  – 2024 m. gegužės 22 d. 23:59 val.

Asmuo, ketinantis dalyvauti viešuosiuose aukcionuose, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytinų sistemoje - internetiniame puslapyje https:// www. evarzytines.lt.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną pradžios į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas.“

Elektroninis aukcionas prasideda – 2024 m. gegužės 27 d. 9:00 val., baigiasi  – 2024 m. gegužės 28 d.  13:59 val.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: aukciono laimėtojas aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo pasirašyti aukciono protokolą ir jo kopiją išsiųsti el. paštu irena.zaleckaite@trakai.lt, o aukciono protokolo originalą įsipareigoja pateikti kartu su kitais  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-05-18 nutarimo Nr. 1178,  VI skyriuje  nurodytais dokumentais per 5 darbo dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas. Jei per 25 dienų nuo turto pardavimo aukciono vykdymo pradžios pirkimo - pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.  Išlaidas susijusias su turto perleidimu sumoka pirkėjas. Už statinius atsiskaitoma į sąskaitą LT214010042700020127 AB Luminor bankas. Žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro Turto bankas (už žemės sklypą atsiskaitoma į VĮ Turto banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

    Informaciją apie sutartis teikia Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas Antanas Česlauskas, mob. +370 698 85 590, tel. (+370 528) 58 314, el. p. antanas.ceslauskas@trakai.lt

    Kitos aukciono sąlygos:  Sumokėtas aukciono dalyvio registracinis mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto   pardavimo kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono grąžinamas per 5 darbo dienas.

 

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image