*alt_site_homepage_image*

Trakų rajone mišrias komunalines atliekas surenka ir tvarko atliekų tvarkymo bendrovė UAB „Ecoservice“.

Kas yra dvinarė vietinė rinkliava?

Dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą - tai Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr. S1-222 nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Vietinė rinkliava nustatoma visiems Savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams. Rinkliavos mokėtojų registravimą nuo 2018 m. sausio 1 d. organizuoja ir tvarko Trakų rajono savivaldybės administracija. Vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl nekilnojamojo turto objektų savininkams vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir jos vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama.

Rinkliava įvesta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija).

Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

Mišrios komunalinės atliekos – po rūšiavimo likusios buitinės atliekos, kurias sudaro:

  • Sauskelnės, panaudotos higienos priemonės;
  • Popieriniai rankšluosčiai;
  • Popierinės staltiesėlės (servetėlės);
  • Tualetinis popierius (bet ne kartotinis rulonas);
  • Vienkartinės nosinės;
  • Pelenai (šalti);
  • Maisto atliekos (netinkamos kompostuoti);
  • Panaudoti dantų šepetėliai, virtuvinės, dušo kempinės, skutimosi peiliukai.

PASTABA. Buityje susidarančių mišrių komunalinių atliekų (po rūšiavimo likusių buitinių atliekų) sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

Į mišrių komunalinių atliekų konteinerius negalima mesti žolės, karštų pelenų, statybinių, pakuočių, pavojingų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Šie konteineriai skirti tik toms atliekoms, kurių negalima perdirbti ar pakartotinai panaudoti, todėl šios atliekos iš konteinerių keliauja tiesiai į sąvartyną.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image