Iš viso rezultatų:

Informacija skirta NVO

SADM paskelbė subsidiją NVO dėl išaugusių šildymo ir kitų kainų

Nevyriausybinės organizacijos gali teikti paraiškas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui ir gauti papildomą iki 10 tūkst. eurų siekiančią subsidiją. Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą informacinėje sistemoje SOPAS

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/paslaugas-pandemijos-metu-teikiancioms-nevyriausybinems-organizacijoms-2-mln-euru

Subsidijos paraiškos teikimo galiojimo laikas iš Aprašo: Pagalbos priemonės įgyvendinimą administruoja SPPD. SPPD kvietimą teikti paraiškas pagal Aprašą paskelbia interneto svetainėje https://sppd.lrv.lt per 5 darbo dienas nuo Aprašo įsigaliojimo dienos. Kvietimas galioja, kol pagal gautas paraiškas bus paskirstyta visa Pagalbos priemonei skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d." Suma sudaro 2 mln.Eur.

Subsidija veiks taip, kaip veikė 2020 m

Aktualios nuorodos:

Apie priemonę: https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-nvo-teikti-paraiskas-finansines-pagalbos-nvo-kurios-covid-19-pandemijos-metu-teikia-paslaugas-subsidijoms-gauti?fbclid=IwAR32flGtxHE6mQnzqK7FQmZ-rM6rFrESjSPue7_RfafqfWm_tg-kZXGw0rA

Subsidijos Aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f3edd00993711ecaf3aba0cb308998c?fbclid=IwAR3ucXFloZ_EyCw6EMchn8TqO8e7-bQzgmgWVyjjZal86ZaapFICR9N_GT4

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis