*alt_site_homepage_image*

2010 m. Trakų rajono savivaldybė pasirašė Partnerystės sutartį su Lucko miesto savivaldybe.

Bendradarbiavimo tikslai ir kryptys:

  • Kultūra;
  • Turizmas;
  • Sportas;
  • Verslas.

Partnerystės sutartį pasirašiusios Trakų rajono ir Lucko miesto savivaldybės patvirtino ekonominio ir visuomeninio bendradarbiavimo reikalingumą kaip pagrindą gerų sąlygų vietos savivaldos, savivaldybės institucijų ir verslo struktūrų sukūrimui.

Tarpusavio benrdradarbiavimo tikslas – sukurti palankias sąlygas minėtų miestų įvairiapusiam vystymuisi, kuris atitiktų Lietuvos ir Ukrainos valstybių bendradarbiavimo interesus.

2013 m. pradėtas bendras projektas „Gediminaičių kelias“.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image