Iš viso rezultatų:

Specialieji planai

2021-01-11 Rengiamas Trakų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimas
2021-01-11 Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7924/0004:40, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2021-01-08 Markutiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0005:1067, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2021-01-04 Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0004:459, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2021-01-04 Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0001:390, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
   
2020-12-31

Bajoriškių k., Rūdiškiųsen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0006:0360, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-16

Kirmėliškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0001:0541, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-09

Leitiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0001:423, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-08

Barčių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0005:0658, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-02

Senosios Būdos k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:0854, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-02

Šulininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:846, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-02

Bakieriškių k., Paluknio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7954/0002:149, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-02

Pakrempės k., Paluknio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7954/0008:121, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-12-02

Maušiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:859, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-30

Paežerėlių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:129, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-30

Šulininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:846, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-30

Gruožninkėlių k., Grendavės sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7934/0005:193, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-30

Kariotiškių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0002:143, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-24

Dusmenėlių k., Onuškio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7927/0002:0221, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-17

Pradedamas rengti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas

2020-11-12

Meiriškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0002:396, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-12

Dusmenėlių k., Onuškio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7927/0002:0240, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-11-05

Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas

2020-10-30

Seimėnų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0293, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-10-21

Šulininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:0134, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-10-09

Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0001:403, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-10-09

Adeliškių k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0010:519, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-10-06

Salkininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0587, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-30

Pradedamas rengti Trakų rajono Gudakiemio II telkinio žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas

2020-09-28

Būdos k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0002:670, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-28

Salkininkų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:212, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-21

Parengta UAB „SKALDA“ Margio žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Liūnų k., išžvalgytos dalies (apie 24 ha) išteklių naudojimo (gavybos) poveikio aplinkai vertinimo programa

2020-09-16

Pradedamas rengti Trakų rajono Aleksandriškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas

2020-09-16

Pradedamas rengti Trakų rajono Bijūnų žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas

2020-09-11

Kirmėliškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0001:0539, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-11

Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro 7970/0003:1912, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-11

Narezkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0001:0497, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-07

Raudonės II k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0004:829, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-09-07

Zinkiškių k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0004:793, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-25

Raudoniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0004:730, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-25

Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0001:403, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Julijanavos k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0001:907, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Glitų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:903, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Meiriškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0002:415, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Būdos I k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:195, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Bagdononių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0003:103, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-21

Bagdononių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0004:297, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-17

Mamavio k., Paluknio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7954/0005:0040, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-17

Jurgionių k., Onuškio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7950/0004:0592, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-08-03

Parengtas sprendimo dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas

2020-07-31

Nečiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0002:361, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-07-31

Glitų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0816, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-07-22

Drabužininkų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7907/0002:622, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-07-15

Jurgionių k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7907/0007:109, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-07-13

Raipolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0002:1078, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-06-30

Radiliškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0004:352, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-06-10

Totoriškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:893, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-22

Radiliškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0004:352, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-22

Kariotiškių k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0002:60, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-22

Kasčiukiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0002:69, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-22

Nečiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0002:19, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-22

Gojaus k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:81, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-05-15

Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0006:997, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-04-21

Zabarauskų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7907/0004:0401, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-04-20

Markūnų k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0011:0037, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-04-10

Raipolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0002:1078, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-04-03

Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0004:0123, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-04-03

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavybos) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2020-04-03

Informacija apie Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2020-03-10

Vėžiakojo k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7924/0003:1028, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-03-05

Šklėrių smėlio ir žvyro telkinio išteklių gavybos pratęsimo (atnaujinimo) poveikio aplinkai vertinimo programa

2020-02-28

Gojaus k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0005:115, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-02-28

Kirmėliškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0001:500, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-02-28

Senojo Tarpupio k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0004:1780, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-02-12

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Trakų r.sav., Trakų sen., Glitų kaime, Kad.Nr.7984/0004:904

2020-02-12

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Trakų r.sav., Trakų sen., Glitų kaime, Kad.Nr.7984/0004:903

2020-02-04

Laiukiškių k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7924/0003:0246, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-02-04

Raudonės I k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0004:0195, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-02-03

Glitų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7894/0004:0816, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-02-03

Raudonės I k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0004:0195, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-01-30

Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0004:0465, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-01-30

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Trakų r.sav., Trakų sen., Padvarionių kaime, Kad.Nr.7984/0005:0525

2020-01-27

Baušiškių k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0005:0052, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-01-06

Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0004:0465, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-01-06

Raipolio k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0002:1076, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020-01-06

Moluvėnų k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0003:2218, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2020 metai
2019-12-20

Moluvėnų k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0003:2219, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-12-20

Gratiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0002:0053, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-12-20

Strazdiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0002:0284, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-12-20

Seimėnų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0738, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-12-19

Informacija apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Trakų r.sav., Senųjų Trakų sen., Strakiškių kaime, Kad.Nr.7970/0003:1104

2019-12-19

Strakiškių k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0003:1104, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-12-12

Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0003:0820, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-12-10

Moluvėnų k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0003:1094, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-12-10

Moluvėnų k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0003:2220, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-12-02

Senojo Tarpupio k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0004:1515, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-12-02

Petkėniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0828, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-12-02

Alsakėlių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0245, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-11-28

Paežerėlių k., Paluknio sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7954/0004:1095, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-11-25

Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0732, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti

2019-11-18

Parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Trakų r.sav., Rūdiškių sen., Baušiškių kaime, Kad.Nr.7938/0005:505

2019-11-13 Petkėniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0001:0490, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-11-11 Senojo Tarpupio k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0004:1482, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-11-04 Paežerėlių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0172, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-31 Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0003:1373, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-29 Trakų r. sav. Miškinių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimas
2019-10-24 Žūkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7970/0001:0518, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-24 Alsakių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:892, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-24 Čiukiškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7901/0003:761, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-24 Petkėniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0829, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-24 Zabarauskų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7907/0005:0043, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-23 Vilkokšnio k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0003:0002, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-23 Čižiūnų k., Aukštadvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7924/0005:0010, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-10 Prūdžionių k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7920/0003:0095, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-10 Padumblės k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0005:0524, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-08 Kazokiškių k., Grendavės sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7934/0003:0138, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-04 Padvarionių k., Trakų sen., Trakų r. sav., planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-04 Senojo Tarpupio k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-04 Petkėniškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-10-01 Rengiamas Trakų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimas
2019-09-20 Aluonos k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0004:0182, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-09-19 Seimėnų k., Trakų sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7984/0004:0738, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-09-11 Parengtas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas (pridedama) ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo“
2019-09-02 Gojaus k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0005:0115, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-09-02 Parengta Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavybos) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
2019-08-29 Aluonos k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0004:342, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-08-29 Gudakiemio k., Grendavės sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7934/0004:76, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-08-29 Šklėrių k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0003:8, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-08-29 Adeliškių k., Rūdiškių sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7938/0010:0336, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-07-18 Lentvario k., Lentvario sen., Trakų r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 7940/0006:1148, planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti
2019-07-18 <a href="/lt/zukliju-k.-grendaves-sen.-traku-r.-sav.-zemes-sklypo-kadastro-nr.-7934-00020725-planuojama-rengti-kaimo-pletros-zemetvarkos-projekta-ukinink
Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis