Iš viso rezultatų:

Neformalus švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo programų paraiškų priėmimas vertinimui  

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimus, kviečiame NVŠ programų vykdytojus teikti  paraiškas akreditacijai užpildžius Aprašo 1 priedą.

Paraiškas NVŠ programoms akredituoti gali teikti Trakų rajono savivaldybėje  veiklą vykdančios organizacijos ir laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) teikėjai registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Elektroninės paraiškos pildomos per e. paslaugų portalą: www.nspr.smm.lt  


NVŠ programų teikėjas, kuris pretenduoja į NVŠ krepšelį, turi:

• Užsiregistruoti švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau - ŠMIR).

• Užsiregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre ( toliau  - NŠPR). 

• Užpildyti NVŠ programos atitikties reikalavimams elektroninę paraišką tinklapyje www.nspr.smm.lt

Elektroninės paraiškos teikiamos kalendoriniais metais, bet vertinamos tik du kartus per kalendorinius metus:

1. Iki birželio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki rugpjūčio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)

2. Iki spalio 1 d. pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d. (23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku.)

• Užpildžius programos registravimo formą NŠPR ir įregistravus programą, NVŠ teikėjas turės paspausti ,, Pateikti akreditavimui“. Tik tada Savivaldybės administruojantis asmuo, matys pateiktas programas.

 • Atitinkančios reikalavimus programos bus patvirtintos administracijos direktoriaus įsakymu ir programų vykdytojai bus kviečiami pasirašyti NVŠ finansavimo sutartis su Trakų rajono savivaldybės administracija. 

Konsultacijas teikia Dalia Dzigiene; el. p. svietimas@trakai.lt, tel. 8 528 55579

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą vaikų vasaros stovyklų organizatoriams, kurie planuotų rengti bendras ukrainiečių ir lietuvių vaikų stovyklas

 Paraiškų teikimas neformaliojo vaikų švietimo lėšoms gauti.

Į šias lėšas galės pretenduoti savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys reikalavimus, reglamentuotus Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d.  įsakyme Nr.V-46 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Vieno vaiko neformaliojo švietimo veiklai vykdyti planuojama skirti nuo 15 iki 20 Eur per mėnesį, tačiau konkreti skiriama suma priklausys nuo paslaugų teikėjų akredituotų programų skaičiaus ir nuo mokinių, dalyvausiančių vykdomose programose, skaičiaus. NVŠ krepšelio lėšomis galės būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa.
Visi neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai, fiziniai asmenys, turintys leidimą užsiimti švietimo veikla, ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas krepšelio lėšas, turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, o jų programos užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. NVŠ teikėjai gali registruotis jau dabar, nelaukdami paraiškų teikimo termino, kad prireikus jie suspėtų parengti trūkstamus dokumentus ar atlikti būtinus pakeitimus savo įstatuose.
Įstaigos nuostatuose ar įstatuose turi būti įrašyta, kad jie vykdo neformaliojo ugdymo/švietimo programas. Jei to esamuose dokumentuose nėra, reikia juos keisti ir iš naujo užregistruoti Vį Registrų centre. 
Teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Programos turi būti registruotos Neformaliojo švietimo programų registre ( toliau  - NŠPR).

NVŠ programas (tik mokyklinio amžiaus vaikams), todėl prašome visus NVŠ teikėjus pradėti pasirengimo darbus:

1 Žingsnis: Užsiregistruoti į švietimo registrus.

Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR (pačiam, arba per savivaldybę, kurioje teikėjas registruotas, www.smir.smm.lt, elektroninė forma). Laisvasis mokytojas registruojasi tik per savivaldybę (užpildo Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę). Juridiniams asmenims taip pat rekomenduojama registruotis per savivaldybę. Kitos registravimo kortelės. Užregistruoti savo NVŠ programą į NŠPR (pačiam, per www.nspr.smm.lt, elektroninė forma). 

2  Žingsnis: Pateikti iki birželio 1 d. arba iki spalio 1 d. užpildytą el. paraišką.

Pildoma NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma (Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d.  įsakyme Nr.V-46 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedas). Informacija dėl NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki rugsėjo 1 d. arba iki gruodžio 31 d. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, teikėjas pereina prie 3 žingsnio. Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru: valstybinės, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir laisvieji mokytojai siunčia Nacionalinei švietimo agentūrai. Jeigu teikėjas užregistravo programą NŠPR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai. 

3 Žingsnis: Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais.

Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos į programą. Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis. Sutartyje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatys savivaldybė savo sprendimu, programos trukmę, val. skaičių. Sutarties forma pridedama.Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, registruoti Mokinių registre (reikės nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį). Sudarytos sutartys ir mokinių registravimas turi būti atliktas nuo rugsėjo 1 d. arba nuo sausio 1 d. iš Mokinių registro išspausdinti vaikų, su kuriais sudarytos sutartys, sąrašą.

4 Žingsnis: Pasirašyti sutartį su savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą.

5 Žingsnis: Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka.

Informacija tėvams

Kokie vaikai turi teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį?

Teisę pretenduoti gauti NVŠ krepšelį turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, pagal kurią vaikas mokosi Trakų rajono savivaldybėje, nepriklausomai nuo to, kurioje savivaldybėje vaikas gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. 

Kur ir kada turi kreiptis tėvai, pageidaujantys pasinaudoti Eur NVŠ krepšeliu vaiko neformalioms veikloms?

Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų NVŠ programų sąrašo turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. NVŠ teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir NVŠ krepšelį.Tėvai, norintys vaikui gauti NVŠ krepšelį, sudaro su NVŠ teikėju mokymo sutartį. NVŠ teikėjai per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdami finansavimo NVŠ lėšomis požymį. Vaikams baigus programą ar nutraukus mokymo sutartį, NVŠ teikėjas per 3 darbo dienas Mokinių registre pašalina įrašą  apie vaiko dalyvavimą NVŠ lėšomis finansuojamoje programoje.

Kiek reikia mokėti už NVŠ programą, jei pritaikytas NVŠ krepšelis?

Kai vaikui pritaikomas NVŠ krepšelis, tėvai už programą kiekvieną mėnesį turi mokėti savivaldybėje nustatytos NVŠ krepšelio sumos dydžio mažesnę įmoką  arba paslaugą gauti nemokamai. NVŠ teikėjai negali siūlyti alternatyvių modelių (pavyzdžiui, lankyti daugiau užsiėmimų, sumažinti programos kainą mažiau nei savivaldybės NVŠ krepšelio suma ir pan.), išskaičiuoti administracinius mokesčius ir kt. 

Kokiam laikotarpiui skiriamas NVŠ krepšelis?

NVŠ krepšelis bus skiriamas einamųjų metų laikotarpiui. 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS TRAKŲ RAJONE

2022 m. 

NVŠ TEIKĖJAS

NVŠ PROGRAMOS PAVADINIMAS

NVŠ TEIKĖJO KONTAKTAI

VšĮ SVEIKAS ĮPROTIS

FIZINIS AKTYVUMAS VAIKAMS

86745252688

krasavcevas@gmail.com;

sauliusritter@yahoo.com

VšĮ „FUTBOLO ABC“

AUKIME SU FUTBOLU

8 601 35288

buitine@gmail.com

VšĮ FUTBOLO AKADEMIJA „TRAKAI“

FUTBOLAS

863450445

artistico@rambler.ru

VšĮ SOSTINĖS KREPŠINIO MOKYKLA

KREPŠINIS

863111326; 8 698 39079

info@skm.lt

ASOCIACIJA KREPŠINIO KLUBAS „TRAKAI“

KREPŠINIO TRENIRUOTĖS IR VARŽYBOS

8 655 44770

marius.pavlovskis@gmail.com;

trakiskis@yahoo.com

ASOCIACIJA VIEŠIEJI INTERNETO PRIEIGOS TAŠKAI

MOBILIŲJŲ APLIKACIJŲ KŪRIMAS TRAKŲ RAJONE

8 685 47445 (nuo 2022 m. sausio mėn. progama nevykdoma(

ingaz@vipt.lt

ASOCIACIJA SPORTO KLUBAS „TRAKAI“

KANUPOLO SPORTAS TRAKUOSE

860029596

rasakudabiene@gmail.com

ASOCIACIJA NTELEKTINIO KAPITALO UGDYMAS“

LYDERYSTĖS ABC (TRAKAI)

868467325 (nuo 2022 m. sausio mėn. progama nevykdoma)

info@success.lt

TRAKŲ RAJONO PARAMOS ŠEIMAI IR VAIKAMS CENTRAS

SPALVŲ DĖŽUTĖ

8 680 30679

renalda.adamovic@gmail.com

TRAKŲ KRAŠTO KULTŪROS IR AMATŲ ASOCIACIJA

GYVA PAŽINTIS SU ETNINE KULTŪRA I–XII

8 698 17029

trakuamatucentras@gmail.com

TRAKŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA

KŪRYBIŠKUMO SAVIRAIŠKOS STUDIJA

8 528 22103

m.mazetiene@trakubiblioteka.lt

MOTOKLUBAS „VORAI“

 

PAŽENGUSIEJI MOTOCIKLININKAI

 

KARYBA PAŽENGUSIEMS

 

868666163

mototurizmas.vilnius@gmail.com

TOMAS MATULEVIČIUS

VAIKŲ IR JAUNIMO FK „VĖTRA“ – ŽAISKIME FUTBOLĄ KARTU

867661091

rudiskiuvetra@gmail.com

RŪDIŠKIŲ KULTŪROS RŪMAI

 

VAIKŲ TEATRO STUDIJA

 

FOLKLORO ANSAMBLIS

867929369

auguste.gaidyte@rudiskiukc.lt; rudiskiukulturoscentras@gmail.com;

 MARIUS ŠOKAITIS

IŠGYVENIMO MOKYKLA

860040474

Marius.sok@gmail.com

DORMANTĖ PENKINSKI

MOLIS ANT MANO RANKŲ

860395277

dormante@gmail.com

LIETUVOS ŠACHMATŲ MOKYKLA

STEAM ŠACHMATŲ PAMOKOS TRAKŲ REGIONE

865729557

info@sachmatumokykla.lt;

VšĮ ,,BŪK SAUGUS LT“ SAUGUS VAIKAS

861597159

saugusvaikas2020@gmail.com

virginijus.maila@gmail.com

 VšĮ FUTBOLO KLUBAS „VILNIUS“  FUTBOLO UŽSIĖMIMAI IR JUDRIEJI ŽAIDIMAI

 865580880 info@fkvilnius.lt 

 

Informacija tėvams apie neformalųjį vaikų švietimą

Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelė

Teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraiškos forma

Teikėjo atitikties reikalavimams vertinimo forma

NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos forma

NVŠ programos atitikties reikalavimams vertinimo forma

Trakų rajono savivaldybės NVŠ programų vertinimo komisija

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimas Nr. S1-206 „Dėl Trakų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-1316 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758„Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 

 

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis