Iš viso rezultatų:

Bendruomeninių organizacijų taryba


Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. S1E-139 bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijos buvo pavestos atlikti Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. S1E-139


Trakų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba yra visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kurios veiklos tikslas - užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Trakų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba veikia vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. S1E-53 patvirtintomis Trakų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatomis ir atlieka šias funkcijas:

1. teikia Savivaldybės institucijoms siūlymų dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;

2. teikia išplėstinėms seniūnaičių sueigoms siūlymų dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, taip pat dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių ir komisijų darbe;

3. teikia Savivaldybės institucijoms ir išplėstinėms seniūnaičių sueigoms siūlymų dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;

4. informuoja visuomenę apie Tarybos tikslus ir veiklą, skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą, teikiamas paslaugas, organizuojamus mokymus (informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt);

5. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais.


Trakų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudetis patvirtinta Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. S1E-111:

Eil. Nr. Vardas Pavardė Organizacija, pareigos Kontaktinė informacija
1. Zofija Abucevič

Senųjų Trakų bendruomenės pirmininkė 

(Bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkė)

tel. (8 671) 10 572 

el. p. sen.trakai@gmail.com

2. Ana Baltutienė

Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja

 (Bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininko pavaduotoja)

tel. (8 528) 55 557

el. p.  [email protected]

3. Karolina Mečkovska

Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė 

(Bendruomeninių organizacijų tarybos sekretorė)

tel. (8 528) 58 323 

el. p. karolina.meckovska@trakai.lt

4. Vytas Rukšėnas

Trakų rajono savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos seniūnas 

(Bendruomeninių organizacijų tarybos  narys)

-
5. Zita Norkienė

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 

(Bendruomeninių organizacijų tarybos  narė)

-
6. Božena Lavrukevič

Lietuvos lenkų sąjungos Trakų skyriaus narė 

 (Bendruomeninių organizacijų tarybos  narė)

-
7. Vaiva Neteckienė

Tiltų kaimo bendruomenės narė 

(Bendruomeninių organizacijų tarybos  narė)

-
8. Alina Rizgelienė

Paluknio bendruomenės „Dienmedis“ pirmininkė 

 (Bendruomeninių organizacijų tarybos  narė)

-

 


Informacija apie tarybos posėdžius:

Data, laikas Vieta Darbotvarkė Protokolas
2020 m. lapkričio 13 d. 10 val. Nuotoliniu būdu, per internetinę pokalbių platformą ZOOM

1. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo;

2. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininko rinkimo ir patvirtinimo;

3. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos pavaduotojo rinkimo ir patvirtinimo;

4. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos sekretoriaus rinkimo ir patvirtinimo;

5. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos plano;

6. Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimų pristatymo;

7. Kiti klausimai.

 2020-11-16 Posėdžio protokolas
2021 m. rugpjūčio 19 d. 15 val. Civilinės metrikacijos salė, Vytauto g. 33, Trakai

1. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo;

2. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos plano aptarimo ir patvirtinimo;

3. Dėl Trakų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų įgyvendinimo;

4. Dėl Trakų rajono savivaldybės aktyvių bendruomenių veiklos aptarimo;

5. Kiti klausimai.

2021-08-25 Posėdžio protokolas
2021 m. gruodžio 30 d. 10 val. Nuotoliniu būdu, per internetinę pokalbių platformą ZOOM

1. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo;

2. Dėl Trakų rajono bendruomeninių organizacijų tarybos 2021 metų veiklos plano įgyvendinimo aptarimo;

3. Dėl Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos organizuoto susitikimo-diskusijos apie tarybų ir vietos bendruomenių veiklą;

4. Dėl bendruomenių aktyvumo skatinimo ir aktyvių bendruomenių įvertinimo;

5. Kiti klausimai.

2022-01-05 Posėdžio protokolas
 2022 m. liepos 8 d. 10 val. Trakų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus patalpose

1. Dėl bendruomeninių organizacijų tarybos darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo;

2. Dėl Trakų rajono bendruomeninių organizacijų tarybos 2022 metų veiklos plano aptarimo ir tvirtinimo;

3. Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 6 dalies pakeitimo pristatymo;

4. Dėl Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 6 dalies pristatymo ir įgyvendinimo;

5. Kiti klausimai.

2022-07-12 Posėdžio protokolas

 


Informacija apie veiklos planus:

2021 m. veiklos planas

2022 m. veiklos planas


Informacija apie ataskaitas:

2020 metų ataskaita

2021 metų ataskaita

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis