*alt_site_homepage_image*

Vadovaujantis 2022 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos vyriausybės nutarimu Nr. 847 "Dėl profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" turi būti užtikrintas profesinio orientavimo paslaugų teikimas mokiniams.

2022 m. rugpjūčio 25 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-157  pritarta dalyvauti projekte "Karjeros specialistų tinklo vystymas".  Tokiu būdu užtikrintas profesinio orientavimo teikimo planavimas, koordinavimas,  karjeros specialistų paskirstymas Trakų rajono švietimo įstaigose.

2022 m. rugpjūčio 25 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-155 Trakų rajono Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo patvirtinti 4,4 etatai.

Nuo spalio 1 dienos buvo įdarbinti 5 karjeros ugdymo specialistai.

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Karjeros ugdymo specialistų, teikiančių paslaugas bendrojo ugdymo mokyklose, sąrašas čia  

 

 

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image