*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

http://trakuppt.lt

Efektyvios tėvystės įgūdžių 12 val. mokymai skirti tėvams, globėjams (rūpintojams), kurie nori patobulinti savo tėvystės gebėjimus

 Mokymų metu nagrinėjamos temos:

  • vaiko raida ir elgesys
  • geresnio ryšio su vaiku kūrimas
  • jausmų supratimas ir valdymas
  • pozityvi disciplina
  • Dalyvių skaičius 6-10 žmonės

Kontaktai: Mokymus pagal poreikį organizuoja Tarnybos psichologė Asta Jakonienė, Birutės g. 42, Trakai. Tel. 8 528 41 001, El.p. rastine@trakuppt.lt, trakupps@gmail.com


Trakų rajono Paramos šeimai ir vaikams centras

www.trakuseimoms.lt

Pozityvios tėvystės mokymai skirti tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams), kurie susidūrė su įvairiomis vaiko maištavimo formomis, auklėjimo krizėmis

Tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo programos tikslas-ugdyti ir stiprinti pozityvių santykių šeimoje kūrimo įgūdžius, padedant tėvams:

  • gauti greitą ir tinkamą informaciją apie vaikų sveikatą, jų raidos ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais ir vaiko amžiui tinkamus auklėjimo metodus
  • išmokti naujų veiksmingų auklėjimo strategijų ir išbandyti jas praktiškai (aktyvus klausymasis, empatija, tinkamas pagyrimas, jausmų įvardinimas ir išreiškimas, taisyklių ir ribų nustatymas ir jų laikymasis, dalyvavimas vaiko gyvenime, pozityvus drausminimas nežeidžiant vaiko savivertės, veiksmingas konfliktų sprendimas, vaiko stebėsena)
  • stiprinti tėvų pasitikėjimą savimi (jausmų atpažinimas ir įvardinimas, pykčio išraiškos valdymas, streso įveikos būdų atradimas

 Kontaktai: Direktorė Loreta Oliškevičienė, Mikniškių k., Trakų r., sav. Tel. +370 612 87 316, El.p.info@trakuseimoms.lt

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image