*alt_site_homepage_image*

2023 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ PAGRINDINĖ SESIJA PRASIDĖJO

Birželio 5 d. startavo brandos egzaminų pagrindinė sesija. Ji prasidėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniu ir valstybiniu brandos egzaminais ir baigsis birželio 27 d. muzikologijos mokykliniu brandos egzaminu. Ką svarbu žinoti apie egzaminus ir jų laikymo tvarką?

Kada ir kur bus laikomi egzaminai?  

Egzaminai bus laikomi egzaminų centruose, patvirtintuose Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. ŠIE-52. Išsamesnę informaciją, kur ir kokį egzaminą laikyti, pateiks mokyklos administracija:

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2023 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO CENTRAI

Kada reikia atvykti į egzaminą?

Visi egzaminai prasidės 9.00 val., tačiau atvykti reikia ne vėliau 8.30 val., nes 8.45 val. jau reikia būti egzamino patalpoje. Vėlavimas gali sukelti papildomą stresą, tiek kandidatams (abiturientams, buvusiems mokiniams, išoriniams kandidatams, laikantiems egzaminus), tiek egzaminų vykdytojams ir gali įtakoti rezultatams.

Ką atvykus laikyti egzaminą reikia turėti su savimi.

 • Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gali būti ir vairuotojo pažymėjimas). 
 • Rašymo priemonių: kelis juodai rašančius rašiklius, pieštuką ir trintuką ir egzaminų vykdymo instrukcijose numatytas priemones. Ne juodai rašančiu rašikliu pateikti atsakymai vertinami kaip neteisingi. 
 • Geriamojo vandens. 

Kuo bus galima naudotis per egzaminą?

 • skaičiuotuvu be tekstinės atminties (per matematikos egzaminą);
 • braižybos ir matavimo įrankiais (liniuote, matlankiu per matematikos egzaminą);
 • formulių sąrašu (per matematikos egzaminą);
 • periodine elementų lentele (per chemijos egzaminą);
 • tirpumo lentele, metalų įtampų eile bei konstantomis (per chemijos egzaminą);
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynu (per lietuvių k. egzaminą);
 • suskaitmenintais privalomų autorių kūriniais (per lietuvių k. egzaminą, bet tik iki 20 min.). 

Ruošiantis egzaminams patarimai kandidatams:

 • Pasistengti keltis, mokytis ir eiti miegoti panašiu metu. Dažnai daryti pertraukas.
 • Pakankamai išsimiegoti, gerai maitintis, būti fiziškai aktyviu – vaikščioti, sportuoti. Fizinis aktyvumas padeda sumažinti įtapą, susikaupti mokantis. 
 • Tik atsipalaidavęs, neįsitempęs žmogus gali kuo geriausiai panaudoti turimą potencialą. 
 • Nebijoti klausti net ir paprasčiausių dalykų. Jei kažkas nesuprantama ar nežinoma, kreiptis pagalbos į mokytoją, tėvus ar draugus. Susipažinti su egzamino eiga – tai padeda sumažinti nerimą. 
 • Susidaryti realų išmoktų žinių pasikartojimo planą. Planavimas, žinojimas ir aiškumas teikia saugumo. 
 • Jei ką tik išlaikytas egzaminas ir netrukus reikės laikyti kitą, gali būti sunku „persijungti“. Nesmerkti savęs, jei kažkas nelabai pavyksta. Pasistengti galvoti apie tai, kas nekelia streso. 
 • Kai nerimas ir stresas dėl praėjusio egzamino atslūgs, galima imtis naujos užduoties – pradėti ruoštis artėjančiam egzaminui. 
 • Atskirti mokymąsi nuo laisvalaikio. Leisti sau sąmoningai „išsijungti“ po dienos mokymosi ir sutelkti mintis į kitus dalykus, nesvarbu, kaip tą dieną sekėsi mokytis.
 • Rasti laiko įdomioms veikloms. Nesvarbu, kiek turi išmokti, stengtis rasti truputį laiko tam, kas patinka, pavyzdžiui, skaityti, klausytis muzikos, žiūrėti serialą, kalbėtis, sportuoti.
 • Apdovanoti save tuo, kas patinka ir nesijausti dėl to kaltu. 

2023 m. valstybinių brandos egzaminų naujienos

Šiemet brandos egzaminus išlaikę abiturientai bus pirmieji, kurie gaus skaitmeninius brandos atestatus. Abiturientai skaitmeninius brandos atestatus galės peržiūrėti, atsisiųsti ir atsispausdinti patys, jei jiems reikės popierinio dokumento. Norint atestatą gauti anksčiau, nebereikės laukti, kol baigsis brandos egzaminų sesija, užteks išlaikyti pasirinktus egzaminus. Stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas abiturientams nereikia teikti popierinių dokumentų, nes priėmimas vyksta per Bendrojo priėmimo informacinę sistemą.

Norintys gauti brandos atestatą turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – mokinys galėjo rinktis savo nuožiūra.

Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Dalyvauti brandos egzaminų sesijoje turės teisę tik tie moksleiviai, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas.

Egzaminų rinkimosi tendencijos nesiskiria nuo ankstesnių metų. Kaip ir pernai, norintys laikyti valstybinius brandos egzaminus dažniausiai rinkosi anglų kalbos, matematikos, biologijos, istorijos egzaminus.

Visa informacija, aktuali šių metų abiturientams, skelbiama:

NŠA interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/;

NŠA feisbuko paskyroje https://www.facebook.com/nsa.smm/?locale=lt_LT;

Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.trakai.lt/svietimas/bendrasis-ugdymas/brandos-egzaminai-be/320.

Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 28 d. – liepos 13 d. Jos rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip iki liepos 17 d

2022–2023 m. m.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Informacija dėl 2022–2023 mokslo metų brandos egzaminų pasirinkimo ir bazinės mokyklos

2022–2023 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis

2021–2022 m. m.

Trakų rajono 2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų vykdymo centrai

Artėja brandos egzaminų pasirinkimo termino pabaiga

Informacija dėl 2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų pasirinkimo ir bazinės mokyklos

2021–2022 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkų aprašai (aktuali redakcija nuo 2021 m. spalio 15 d.) 

2020–2021 m. m.

Svarbi informacija laikantiems brandos egzaminus

Konsultacijos abiturientams ir jų mokytojams

Trakų rajono 2021 metų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo centrai

Trakų rajono 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų vykdymo centrai

Informacija apie 2021 metų valstybinių brandos egzaminų (VBE) kandidatų darbų vertintojų registraciją ir vertinimo procesą

Dėl kandidatų pasirinkimų registracijos ir niformacijos pateikimo 2020–2021 m. m.

Informacija dėl 2020–2021 m. m. brandos egzaminų pasirinkimo

2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas

2019-2020 m. m. 

2020 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo pakeitimai

2019–2020 m. m. Lietuvių klabos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 

Pakeistas brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas

2019 metų abiturientų išsilavinimo įgijimas

2019 metų BE rezultatų apibendrinimas

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Svarbi informacija eksternams

2018-2019 m. m. 

Suformuoti ir paskirti Trakų rajono 2019 m. BE pagrindinės sesijos vykdymo centrai

2018 metų BE analizė

 2018-2019 m.m. menų, technologijos mokyklinių BE ir brandos darbo vykdymas

Informacija dėl 2019 metų brandos egzaminų pokyčių ir bazinės mokyklos

 2018-2019 m.m. įskaitos ir BE tvarkaraščiai

2017-2018 m. m.

Trakų rajono savivaldybės abiturientų brandos egzaminų rezultatai

Informacija 2018 m. BE pagrindinei sesijai prasidėjus

Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros BE naudojamų suskaitmenintų privalomų programos autorių kūrinių

2018 m. BE ir PUPP užduotys bus išduodamos pagal savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu patvirtintą tvarkos aprašą

Informacija kandidatams apie užsienio kalbų (anglų, pranzūzų, rusų, vokiečių) VBE kalbėjimo dalies vykdymą ir vertinimą

2018 metų Trakų rajono brandos egzaminų pagrindinės sesijos vykdymo centrai 

 Informacija dėl 2018 metų BE bazinės mokyklos

2018 metų BE aktualijos

Informacija abiturientams apie Lietuvių kalbos ir literatūros BE 2018 m. 

2018 metų BE organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2018 metų BE tvarkaraštis

2017 metų VBE lyginamoji analizė

2017 metų mokyklinių BE rezultatai

2015-2017 metų BE rezultatų palyginimai

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image