Iš viso rezultatų:

Brandos egzaminai (BE)

2022–2023 m. m.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Informacija dėl 2022–2023 mokslo metų brandos egzaminų pasirinkimo ir bazinės mokyklos

2022–2023 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis

2021–2022 m. m.

Trakų rajono 2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų vykdymo centrai

Artėja brandos egzaminų pasirinkimo termino pabaiga

Informacija dėl 2021–2022 mokslo metų brandos egzaminų pasirinkimo ir bazinės mokyklos

2021–2022 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkų aprašai (aktuali redakcija nuo 2021 m. spalio 15 d.) 

2020–2021 m. m.

Svarbi informacija laikantiems brandos egzaminus

Konsultacijos abiturientams ir jų mokytojams

Trakų rajono 2021 metų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo centrai

Trakų rajono 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų vykdymo centrai

Informacija apie 2021 metų valstybinių brandos egzaminų (VBE) kandidatų darbų vertintojų registraciją ir vertinimo procesą

Dėl kandidatų pasirinkimų registracijos ir niformacijos pateikimo 2020–2021 m. m.

Informacija dėl 2020–2021 m. m. brandos egzaminų pasirinkimo

2020–2021 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas

2019-2020 m. m. 

2020 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo pakeitimai

2019–2020 m. m. Lietuvių klabos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai 

Pakeistas brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas

2019 metų abiturientų išsilavinimo įgijimas

2019 metų BE rezultatų apibendrinimas

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Svarbi informacija eksternams

2018-2019 m. m. 

Suformuoti ir paskirti Trakų rajono 2019 m. BE pagrindinės sesijos vykdymo centrai

2018 metų BE analizė

 2018-2019 m.m. menų, technologijos mokyklinių BE ir brandos darbo vykdymas

Informacija dėl 2019 metų brandos egzaminų pokyčių ir bazinės mokyklos

 2018-2019 m.m. įskaitos ir BE tvarkaraščiai

2017-2018 m. m.

Trakų rajono savivaldybės abiturientų brandos egzaminų rezultatai

Informacija 2018 m. BE pagrindinei sesijai prasidėjus

Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros BE naudojamų suskaitmenintų privalomų programos autorių kūrinių

2018 m. BE ir PUPP užduotys bus išduodamos pagal savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu patvirtintą tvarkos aprašą

Informacija kandidatams apie užsienio kalbų (anglų, pranzūzų, rusų, vokiečių) VBE kalbėjimo dalies vykdymą ir vertinimą

2018 metų Trakų rajono brandos egzaminų pagrindinės sesijos vykdymo centrai 

 Informacija dėl 2018 metų BE bazinės mokyklos

2018 metų BE aktualijos

Informacija abiturientams apie Lietuvių kalbos ir literatūros BE 2018 m. 

2018 metų BE organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2018 metų BE tvarkaraštis

2017 metų VBE lyginamoji analizė

2017 metų mokyklinių BE rezultatai

2015-2017 metų BE rezultatų palyginimai

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis