*alt_site_homepage_image*

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO PROGRAMA

Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšos skiriamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Trakų rajono savivaldybėje.

  • Paraiškos dėl lėšų skyrimo iš Programos teikiamos tik paskelbus kvietimą. Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt ir vietinėje spaudoje nurodant paraiškų teikimo terminą.
  • Programos lėšos gali būti skiriamos tik pagal Apraše nurodytas lėšų panaudojimo kryptis, išlaidų kompensavimo būdu, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pateikus patirtas išlaidas įrodančius dokumentus.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-50 patvirtintas Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas


Prašymo forma


Visa informacija dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt skiltyje Verslininkams, Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa.

Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).


INFORMACIJA APIE SKIRTAS LĖŠAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS:

2023 m.
Įmonių kreiptąsi Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
9 8 6435,80
2022 m.
Įmonių kreiptąsi Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
7 6 3990,99
2021 m.
Įmonių kreiptąsi Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
4 3 2033,03
2020 m.
Įmonių kreiptąsi Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
4 2 1600,00
2019 m.
Įmonių kreiptąsi  Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
1 1 620,00
2018 m.
Įmonių kreiptąsi  Įmonės atitikusios nuostatas Skirta parama (Eur)
1 1

750,00


 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image