*alt_site_homepage_image*

2015 m. Trakų rajono savivaldybė pasirašė Dvišalį bendradarbiavimo susitarimą su Mcchetos miesto savivaldybe (Sakartvelas), atsižvelgiant į draugiškus ir ilgalaikius istoriškai susiklosčiusius santykius tarp dviejų Europos tautų, kuris užtikrino draugiško bendradarbiavimo atsiradimą.

Bendradarbiavimo tikslai ir kryptys:

  • Kultūros, istorijos ir meno;
  • Švietimo;
  • Sporto;
  • Verslo.

Pasirašiusios Dvašalį bendradarbiavimo susitarimą Trakų rajono ir Mcchetos iesto savivaldybės susitarė palaikyti nuolatinius ryšius, įgyvendinat miestų gyventojų apsikeitimo visose srityse programas geresniam tarpusavio supratimui.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image