*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. P2E-58 „Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašo patvirtinimo“

2023 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2023 m.  IV ketvirtis

2023 m.  III ketvirtis  

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

POLITIKAI

Meras

1

5570

1

5154

Vicemeras

2

3243

2

3243

Tarybos narys

25

1185

25 1149

POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Mero patarėjas

2

2344

2

2437

Tarybos sekretorius

1

2344

1

2316

Administracijos direktorius

1

3483

1

3483

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3498

1

3498

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Skyriaus vedėjas

13

3175

14

3155

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

2992

4

2942

Poskyrio vedėjas

4

3182

2

3126

Vyriausiasis specialistas

35

2761

35

2460

Seniūnas

8

3054

8

2677

Seniūno pavaduotojas

2

2876

2

2362

DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS

Skyriaus vedėjas

1

3053

1

3012

Vyriausiasis specialistas

11

2510

11

2468

Specialistas

53

2110

53

1764

Seniūnijos specialistas

16

1740

16

1740

Vairuotojas

3

1605

3

1587

Darbininkas

16,75

840

16,75

840

Valytojas

9,5

840

9,5

840

 

2023 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2023 m.  III ketvirtis

2023 m.  II ketvirtis  

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Pareigybių skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

POLITIKAI

Meras

1

5154

1

3793

Vicemeras

2

3243

2

3682

Tarybos narys

25

1149

 

 

POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Mero patarėjas

2

2437

2

3594

Tarybos sekretorius

1

2316

1

2269

Administracijos direktorius

1

3483

1

4321

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3498

1

0

KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI

Skyriaus vedėjas

14

3155

14

3152

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

2942

4

2662

Poskyrio vedėjas

2

3126

2

3086

Vyriausiasis specialistas

35

2460

35

2445

Seniūnas

8

2677

8

2645

Seniūno pavaduotojas

2

2362

1

2634

DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS

Skyriaus vedėjas

1

3012

1

3012

Vyriausiasis specialistas

11

2468

11

2432

Specialistas

53

1764

53

1744

Seniūnijos specialistas

16

1740

16

1701

Vairuotojas

3

1587

3

1669

Darbininkas

16,75

840

16,75

840

Valytojas

9,5

840

9,5

840

 

2023 M. II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas 2023 m.  II ketvirtis 2023 m.  I ketvirtis
Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)
POLITIKAI
Meras 1  3793 1  3642
Vice meras 2  3682 1 3344
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Mero patarėjas 2  3594 3  2141
Tarybos sekretorius 1  2269 1 2124
Administracijos direktorius 1  4321 1 4218
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1  0 1 3400
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 14  3837 14 3151
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4  2662 4 2313
Poskyrio vedėjas 2  3086 2 2757
Vyriausiasis specialistas 35  2445 35 2097
Seniūnas 8  2645 8 2539
Seniūno pavaduotojas 1  2634 1 2385
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS
Skyriaus vedėjas 1  3612 1 3325
Vyriausiasis specialistas 11  2432 11 2122
Specialistas 53  1744 53 1627
Seniūnijos specialistas 16  1701 16 1516
Vairuotojas 3  1669 3 1454
Darbininkas 16,75 840 16,75 840
Valytojas 9,5 840 9,5 840

 

2023 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas 2023 m.  I ketvirtis 2022 m.  IV  ketvirtis
Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)
POLITIKAI
Meras 1  3642 1  3370
Mero pavaduotojas 1  3344 1 3255
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Mero patarėjas 3  2141 3  3405
Tarybos sekretorius 1  2124 1 2957
Administracijos direktorius 1  4218 1 4223
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1  3400 1 3786
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 14  3151 14 4515
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4  2313 4 2563
Poskyrio vedėjas 2  2757 2 4172
Vyriausiasis specialistas 35  2097 35 2535
Seniūnas 8  2539 8 3452
Seniūno pavaduotojas 1  2385 1 2555
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS
Skyriaus vedėjas 1  3325 1 3770
Vyriausiasis specialistas 11  2122 11 2177
Specialistas 53  1627 53 1757
Seniūnijos specialistas 16  1516 16 1431
Vairuotojas 3  1454 3 1608
Darbininkas 16.75 840 16.75 730
Valytojas 9.5 840 9.5 730

 

2022 M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas 2022 m.  IV  ketvirtis 2022 m.  III  ketvirtis
Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)
POLITIKAI
Meras 1  3370 1 3571
Mero pavaduotojas 1  3255 1 3248
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Mero patarėjas 3  3405 3 2019
Tarybos sekretorius 1  2957 1 2047
Administracijos direktorius 1  4223 1 4223
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1  3786 1 3786
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 14  4515 14 3430
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4  2563 4 2278
Poskyrio vedėjas 2  4172 2 2725
Vyriausiasis specialistas 35  2535 35 2176
Seniūnas 8  3452 8 2712
Seniūno pavaduotojas 1  2555 1 2265
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS
Skyriaus vedėjas 1  3770 1 3038
Vyriausiasis specialistas 11  2177 11 1958
Specialistas 53  1757 53 1388
Seniūnijos specialistas 16  1431 16 1200
Vairuotojas 3  1608 3 1116
Darbininkas 16.75 730 16.75 730
Valytojas 9.5 730 9.5 730

 

2022 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas 2022 m.  III  ketvirtis 2022 m.  II  ketvirtis
Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)
POLITIKAI
Meras 1 3571 1 3548
Mero pavaduotojas 1 3248 1 3226
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Mero patarėjas 3 2019 3 2402
Tarybos sekretorius 1 2047 1 2050
Administracijos direktorius 1 4223 1 3168
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3786 1 2906
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 14 3430 14 3533
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 2278 4 2629
Poskyrio vedėjas 2 2725 2 2390
Vyriausiasis specialistas 35 2176 35 2263
Seniūnas 8 2712 8 2523
Seniūno pavaduotojas 1 2265 1 2423
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS
Skyriaus vedėjas 1 3038 1 3268
Vyriausiasis specialistas 11 1958 11 1934
Specialistas 53 1388 53 1472
Seniūnijos specialistas 16 1200 16 1241
Vairuotojas 3 1116 3 1304
Darbininkas 16.75 730 16.75 730
Valytojas 9.5 730 9.5 730

 

2022 M. II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas 2022 m.  II  ketvirtis 2022 m.  I  ketvirtis
Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)
POLITIKAI
Meras 1 3548 1 3521
Mero pavaduotojas 1 3226 1 3190
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Mero patarėjas 3 2402 3 2061
Tarybos sekretorius 1 2050 1 2046
Administracijos direktorius 1 3168 1 3168
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 2906 1 2928
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 14 3533 14 3063
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 2629 4 2263
Poskyrio vedėjas 2 2390 2 2114
Vyriausiasis specialistas 35 2263 35 1993
Seniūnas 8 2523 8 2275
Seniūno pavaduotojas 1 2423 1 2094
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS
Skyriaus vedėjas 1 3268 1 2527
Vyriausiasis specialistas 11 1934 11 1706
Specialistas 53 1472 53 1312
Seniūnijos specialistas 16 1241 16 1053
Vairuotojas 3 1304 3 938
Darbininkas 16.75 730 16.75 730
Valytojas 9.5 730 9.5 730

 

2022 M. I KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas 2021 m.  IV  ketvirtis 2022 m.  I  ketvirtis
Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)
POLITIKAI
Meras 1 3513 1 3521
Mero pavaduotojas 1 3154 1 3190
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Mero patarėjas 3 2350 3 2061
Tarybos sekretorius 1 2380 1 2046
Administracijos direktorius 1 3534 1 3168
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3511 1 2928
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 14 3447 14 3063
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 2791 4 2263
Poskyrio vedėjas 2 2811 2 2114
Vyriausiasis specialistas 35 2308 35 1993
Seniūnas 8 2446 8 2275
Seniūno pavaduotojas 1 2816 1 2094
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS
Skyriaus vedėjas 1 3615 1 2527
Vyriausiasis specialistas 11 2205 11 1706
Specialistas 53 1428 53 1312
Seniūnijos specialistas 16 1278 16 1053
Vairuotojas 3 1276 3 938
Darbininkas 16.75 642 16.75 730
Valytojas 9.5 642 9.5 730

 

2021 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas 2021 m.  IV  ketvirtis 2021 m.  III  ketvirtis
Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)
POLITIKAI
Meras 1 3513 1 3806
Mero pavaduotojas 1 3154 1 4143
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Mero patarėjas 3 2350 3 1701
Tarybos sekretorius 1 2380 1 1584
Administracijos direktorius 1 3534 1 3178
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 3511 1 2862
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 14 3447 14 2979
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 2791 4 2110
Poskyrio vedėjas 2 2811 2 2296
Vyriausiasis specialistas 35 2308 35 2058
Seniūnas 8 2446 8 2408
Seniūno pavaduotojas 1 2816 1 1999
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS
Skyriaus vedėjas 1 3615 1 2908
Vyriausiasis specialistas 11 2205 11 1874
Specialistas 53 1428 53 1213
Seniūnijos specialistas 16 1278 16 1031
Vairuotojas 3 1276 3 1138
Darbininkas 16.75 642 16.75 642
Valytojas 9.5 642 9.5 642

 

2021 M. II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas 2021 m.  II  ketvirtis 2021 m.  I  ketvirtis
Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)
POLITIKAI
Meras 1 3806 1 3824
Mero pavaduotojas 1 3841 1 3464
POLITINIO PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Mero patarėjas 3 2219 3 1666
Tarybos sekretorius 1 2059 1 2024
Administracijos direktorius 1 3159 1 3030
Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1 2655 1 3476
KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Skyriaus vedėjas 14 3169 14 2466
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 4 2226 4 1976
Poskyrio vedėjas 2 2296 2 2665
Vyriausiasis specialistas 35 1745 35 1520
Seniūnas 8 2137 8 2060
Seniūno pavaduotojas 1 1992 1 1918
DIRBANTIEJI PAGAL DARBO SUTARTIS
Skyriaus vedėjas 1 2907 1 2609
Vyriausiasis specialistas 11 1547 11 1314
Specialistas 53 1153 53 1086
Seniūnijos specialistas 16 1078 16 1009
Vairuotojas 3 1116 3 1111
Darbininkas 16.75 642 16.75 642
Valytojas 9.5 642 9.5 642

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image