Iš viso rezultatų:

Mero patarėjai

Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Nijolė Slavinskienė
 
Darbo tel. (8 528) 52 059
 
 
Priėmimas antradieniais 13.00–16.00 val.
 
Kabinetas 218

Patarėja vykdo tokias funkcijas:

Siekdamas užtikrinti efektyvų Savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

koordinuoja ekonominės analizės, finansų valdymo ir biudžeto, vidaus audito, viešųjų ryšių, kultūros, viešųjų pirkimų, žemės ūkio administravimo sričių norminių dokumentų parengimą ir įgyvendinimą;

teikia siūlymus, konsultuoja, rengia strateginius planus ekonominės analizės, finansų valdymo ir biudžeto, vidaus audito, viešųjų ryšių, kultūros, viešųjų pirkimų, žemės ūkio administravimo sričių klausimais;

dalyvauja Savivaldybės tarybos, tarybos kolegijos (jeigu ji steigiama), komitetų posėdžiuose, mero rengiamuose pasitarimuose, teikia merui objektyvią informaciją ir pasiūlymus pagal kompetenciją;

mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei užsienyje;

vykdo kitus vienkartinius mero pavedimus, susijusius su Savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu.

Trakų rajono savivaldybės mero patarėjas Tomas Naktinis

Darbo tel. (8 528) 58 303

El. p. tomas.naktinis@trakai.lt

Priėmimas antradieniais 9.00–12.00 val.

Kabinetas 219

Patarėjas vykdo tokias funkcijas:

teikia merui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia pasiūlymus;

dalyvauja rengiant norminius dokumentus, susijusius su strateginiu planavimu, statyba, energetika, sveikatos, mobilizacijos, personalo valdymo, vaikų teisių apsaugos sritimis;

dalyvauja programų, strateginių planų, investicinių projektų svarstyme, teikia pasiūlymus;

nagrinėja Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, teikia pasiūlymus;

padeda kontroliuoti, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Tarybos sprendimai, mero potvarkiai;

dalyvauja nagrinėjant savivaldybės gyventojų prašymus, skundus;

dalyvauja Savivaldybės tarybos, Tarybos kolegijos (jeigu ji steigiama), Tarybos komitetų posėdžiuose, Savivaldybės administracijos pasitarimuose;

vykdo kitus vienkartinio pobūdžio mero pavedimus, siekiant, kad būtų įgyvendinti savivaldybės strateginiai tikslai.

Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Evelina Kislych-Šochienė

Darbo tel. (8 528) 52 059

El. p. evelina.sochiene@trakai.lt

Priėmimas antradieniais 9.00–12.00 val.

Kabinetas 218

Patarėja vykdo tokias funkcijas:

Koordinuoja architektūros, kultūros ir turizmo, strateginio planavimo ir darnaus vystymo, socialinės paramos, vaiko teisių, bendradarbiavimo su nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovais, viešųjų ryšių sričių norminių dokumentų parengimą ir įgyvendinimą;

Teikia siūlymus, konsultuoja architektūros, kultūros ir turizmo, strateginio planavimo ir strateginio valdymo, darnaus vystymo, socialinės paramos, vaiko teisių, bendradarbiavimo su nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovais, viešųjų ryšių klausimais;

Dalyvauja Savyvaldybės tarybos, tarybos kolegijos (jeigu ji steigiama), komitetų posėdžiuose, mero rengiamuose pasitarimuose, teikia merui objektyvią informaciją ir pasiūlymus pagal kompetenciją;

Mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei užsienyje;

Vykdo kitus vienkartinius mero pavedimus, susijusius su Savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis