*alt_site_homepage_image*

Artėjant 2023–2024 mokslo metų brandos egzaminų pagrindinei sesijai

Naujienos

Gegužės 31 d. startuos brandos egzaminų pagrindinė sesija. Ji prasidės gimtųjų (baltarusių, rusų, vokiečių) kalbų mokykliniais brandos egzaminais ir baigsis birželio 25 d. užsienio (prancūzų, vokiečių) kalbų valstybiniais brandos egzaminais.

Ką svarbu žinoti apie egzaminus ir jų laikymo tvarką? Kada ir kur bus laikomi egzaminai?  

Egzaminai (išskyrus chemijos valstybinį brandos egzaminą) bus laikomi savivaldybės egzaminų vykdymo centruose, patvirtintuose Trakų rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 13 d. potvarkiu Nr. PIE-701 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2023–2024 mokslo metų brandos egzaminų vykdymo centrų“. Savivaldybės 7 kandidatai, pasirinkę chemijos valstybinį brandos egzaminą, laikys jį Elektrėnų savivaldybės įsteigtame Vievio gimnazijoje egzamino centre.

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2024 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO CENTRAI

Eil.

Nr.

Egzamino pavadinimas, data

Egzamino tipas

Egzaminų centrai (kandidatų skaičius egzamino centre)

Kandidatų, laikančių egzaminus egzaminų centruose, mokyklų pavadinimai (kandidatų skaičius)

1

2

3

4

1.

Gimtoji rusų kalba,

2024-05-31

Mokyklinis

II, III dalys

Lentvario „Versmės“ gimnazija (14), (14)

2.

Lietuvių kalba ir literatūra,

2024-06-05

Valstybinis

Mokyklinis

1. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (62), (109):

1.1. Aukštadvario gimnazija (10);

1.2. Rūdiškių gimnazija (21);

1.3. Trakų gimnazija (16).

2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (35), (83):

2.1. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (15);

2.2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (5 ekst.);

2.3. Lentvario „Versmės“ gimnazija (16);

2.4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (8);

2.5. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (3);

2.6. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (1 b. m.).

1. Aukštadvario gimnazija (24), (27):

1.1. Aukštadvario gimnazija (1 b. m.).

1.2. Rūdiškių gimnazija (2).

2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (2), (21):

2.1. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (5);

2.2. Lentvario „Versmės“ gimnazija (2);

2.3. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (4);

2.4. Trakų gimnazija (5);

2.5. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (3).

3. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (64), (70):

Trakų suaugusiųjų mokymo centras (6 b. m.).

3.

Anglų kalba,

2024-06-07

(klausymo, skaitymo ir rašymo dalys)

Valstybinis

1. Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją (56), (77):

1.1. Rūdiškių gimnazija (17);

1.2. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (3);

1.3. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (1 b. m.).

2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (30), (70):

2.1. Aukštadvario gimnazija (7);

2.2. Lentvario „Versmės“ gimnazija (6);

2.3. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (4);

2.4. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (1 ekst.);

2.5. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (9);

2.6. Trakų gimnazija (13).

4.

Matematika,

2024-06-10

Valstybinis

1. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (32), (69):

1.1. Lentvario „Versmės“ gimnazija (16);

1.2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (6);

1.3. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (5 ekst.);

1.4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (7);

1.5. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (2);

1.6. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (1 b. m.).

2. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (53), (91):

2.1. Aukštadvario gimnazija (8);

2.2. Rūdiškių gimnazija (20);

2.3. Trakų gimnazija (12).

5.

Informacinės technologijos,

2024-06-12

Valstybinis

Aukštadvario gimnazija (1), (16):

1. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (3).

2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (4).

3. Rūdiškių gimnazija (4).

4. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (1).

5. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (3).

6.

Istorija,

2024-06-14

Valstybinis

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (26), (84):

1. Aukštadvario gimnazija (6).

2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (4).

3. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (2 ekst.).

4. Lentvario „Versmės“ gimnazija (1).

5. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (14).

6. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (5).

7. Rūdiškių gimnazija (20).

8. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (1).

9. Trakų gimnazija (5).

7.

Biologija,

2024-06-17

Valstybinis

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (24), (74):

1. Aukštadvario gimnazija (7).

2. Lentvario „Versmės“ gimnazija (6).

3. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (8).

4. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (2 ekst.).

5. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (15).

6. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (1).

7. Rūdiškių gimnazija (5).

8. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (2).

9. Trakų gimnazija (4).

8.

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra,

2024-06-18

Valstybinis

Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (17), (38):

Trakų gimnazija (21).

9.

Rusų (užsienio) kalba,

2024-06-19

(klausymo, skaitymo ir rašymo dalys)

Valstybinis

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (11), (58):

1. Aukštadvario gimnazija (1).

2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (12).

3. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (6).

4. Rūdiškių gimnazija (6).

5. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (13).

6. Trakų gimnazija (8).

7. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (1).

10.

Fizika,

2024-06-20

Valstybinis

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (2), (17):

1. Aukštadvario gimnazija (1).

2. Lentvario „Versmės“ gimnazija (3).

3. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (1).

4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (1).

5. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (5).

6. Trakų gimnazija (4).

11.

Geografija,

2024-06-21

Valstybinis

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (18), (26):

1. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (5).

2. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (1).

3. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (2).

Kada reikia atvykti į brandos egzaminą?

Visi egzaminai prasidės 9.00 val., tačiau atvykti reikia ne vėliau kaip 8.30 val., nes 8.45 val. jau reikia būti egzamino patalpoje. Vėlavimas gali sukelti papildomą stresą tiek kandidatams (abiturientams, buvusiems mokiniams, išoriniams kandidatams, laikantiems egzaminus), tiek egzaminų vykdytojams. Išsamesnę informaciją, kur ir kokį egzaminą laikyti, pateiks gimnazijų administracijos.

Ką atvykus laikyti egzaminą reikia turėti su savimi?

 • Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gali būti ir vairuotojo pažymėjimas).
 • Rašymo priemones (juodai arba mėlynai rašantį (-ius) tušinuką(-us), pieštuką), trintuką ir egzaminų vykdymo instrukcijose numatytas priemones.
 • Geriamojo vandens. 

Kuo bus galima naudotis per egzaminą be rašymo priemonių?

Galima bus naudotis egzaminų vykdymo instrukcijose numatytomis priemonėmis:

 • Lietuvių kalbos ir literatūros VBE ir MBE (Dabartinės lietuvių kalbos žodynais ir dvikalbiais žodynais mokyklų tautinių mažumų mokomąja kalba kandidatams, suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais);
 • Matematikos VBE (skaičiuotuvu be tekstinės atminties, braižybos ir matavimo įrankiais, brandos egzamino užduoties priede pateiktu formulių sąrašu);
 • Biologijos, fizikos VBE (liniuote, skaičiuotuvu be tekstinės atminties);
 • Informacinių technologijų VBE (kompiuteriais);
 • Chemijos VBE (liniuote, skaičiuotuvu be tekstinės atminties brandos egzamino užduoties priede pateiktomis periodine elementų lentele; tirpumo lentele, metalų įtampų eile bei konstantomis;
 • Geografijos VBE (liniuote, matlankiu ir skaičiuotuvu be tekstinės atminties);
 • Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros VBE (Aiškinamaisiais lenkų kalbos žodynais);
 • Rusų gimtosios kalbos MBE (II, III dalyse) (kūrinių tekstais (knygose, antologijose), norminiais (rašybos, gramatinių formų) žodynais.
 • Istorijos VBE galima bus naudoti tik rašymo priemones ir trintukus.

Ruošiantis egzaminams patarimai kandidatams:

 • Pasistengti keltis, mokytis ir eiti miegoti panašiu metu. Dažnai daryti pertraukas.
 • Pakankamai išsimiegoti, gerai maitintis, būti fiziškai aktyviu – vaikščioti, sportuoti. Fizinis aktyvumas padeda sumažinti įtapą, susikaupti mokantis. 
 • Tik atsipalaidavęs, neįsitempęs žmogus gali kuo geriausiai panaudoti turimą potencialą. 
 • Nebijoti klausti net ir paprasčiausių dalykų. Jei kažkas nesuprantama ar nežinoma, kreiptis pagalbos į mokytoją, tėvus ar draugus. Susipažinti su egzamino eiga – tai padeda sumažinti nerimą. 
 • Susidaryti realų išmoktų žinių pasikartojimo planą. Planavimas, žinojimas ir aiškumas teikia saugumo. 
 • Jei ką tik išlaikytas egzaminas ir netrukus reikės laikyti kitą, gali būti sunku „persijungti“. Nesmerkti savęs, jei kažkas nelabai pavyksta. Pasistengti galvoti apie tai, kas nekelia streso. 
 • Kai nerimas ir stresas dėl praėjusio egzamino atslūgs, galima imtis naujos užduoties – pradėti ruoštis artėjančiam egzaminui. 
 • Atskirti mokymąsi nuo laisvalaikio. Leisti sau sąmoningai „išsijungti“ po dienos mokymosi ir sutelkti mintis į kitus dalykus, nesvarbu, kaip tą dieną sekėsi mokytis.
 • Rasti laiko įdomioms veikloms. Nesvarbu, kiek turi išmokti, stengtis rasti truputį laiko tam, kas patinka, pavyzdžiui, skaityti, klausytis muzikos, žiūrėti serialą, kalbėtis, sportuoti.
 • Apdovanoti save tuo, kas patinka ir nesijausti dėl to kaltu. 

2024 m. valstybinių brandos egzaminų naujienos:

Šiemet brandos egzaminus išlaikę abiturientai bus pirmieji, kurie gaus skaitmeninius dvikalbius brandos atestatus, kurie bus užpildyti lietuvių ir anglų kalbomis. Skaitmeniniai brandos atestatai išduodami nuo 2023 metų, o dvikalbiai nuo 2024 m. gegužės 15 d. Brandos atestatai bus laikomi išduotais, kai, mokyklai juos sudarius, jie įregistruoti Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. Brandos egzaminus išlaikę abiturientai skaitmeninius dvikalbius brandos atestatus galės peržiūrėti ar atsisiųsti patys bei atsispausdinti, jei jiems reikalingas popierinis dokumentas. Jei abiturientui bus reikalinga brandos atestato autentiškumo patvirtinimo žyma (Apostille), jis pirmiau turės kreiptis į mokyklos vadovą, kad šis fiziniu ar elektroniniu parašu pasirašytų išspausdintą brandos atestatą ir pažymėtų mokyklos spaudu. Tuomet turėtų kreiptis į notarų biurą. Stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas abiturientams nereikia teikti popierinių dokumentų, nes priėmimas vyksta per Bendrojo priėmimo informacinę sistemą.

Norintys gauti brandos atestatą turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – mokinys galėjo rinktis savo nuožiūra.

Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Dalyvauti brandos egzaminų sesijoje turės teisę tik tie moksleiviai, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas.

Egzaminų rinkimosi tendencijos nesiskiria nuo ankstesnių metų. Kaip ir pernai, norintys laikyti valstybinius brandos egzaminus dažniausiai rinkosi lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, biologijos, istorijos egzaminus. Pažymėtina, kad šiemet didesnis nei 2023 metais kandidatų skaičius  pasirinko laikyti istorijos ir biologijos valstybinius brandos egzaminus.

Iš mokyklinių brandos egzaminų ir šiemet populiariausias technologijų egzaminas.

Šiais metais valstybinių brandos egzaminų vykdymo protokolai ir kandidatų atsakymų lapai nebus koduojami. 

Visa informacija, aktuali šių metų abiturientams, skelbiama:

NŠA interneto svetainėje  www.nsa.smm.lt/egzaminai;

NŠA socialinių tinklų paskyroje https://www.facebook.com/nsa.smm/?locale=lt_LT;

Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.trakai.lt/svietimas/bendrasis-ugdymas/brandos-egzaminai-be/320.

Išsamesnės informacijos galima teirautis savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Reginos Žukienės, tel. 8 528 55603, el. p. regina.zukiene@trakai.lt.

Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 26–liepos 12 d. Jos rezultatus planuojama paskelbti iki liepos 17 d.

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image