*alt_site_homepage_image*

Kviečiame teikti jaunimo iniciatyvų paraiškas Trakų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkursui

Kviečiame jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei neformalias jaunimo grupes, iniciatyvius jaunuolius teikti jaunimo iniciatyvų paraiškas ir dalyvauti Trakų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurse (jaunimo projektų paraiškos nebepriimamos).

Konkurso įgyvendinimo paprogramės:

  1. Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektų finansavimo paprogramės konkursas organizuojamas ir paraiškos priimamos iki š. m. balandžio 19 d. Didžiausia suma, skiriama jaunimo projektui, yra 1 000 (vienas tūkstantis) Eur (paraiškos nebepriimamos);
  2. Trakų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo paprogramės konkursas organizuojamas ir paraiškos priimamos iki š. m. spalio 31 d. Didžiausia suma, skiriama jaunimo iniciatyvai, yra 300 (trys šimtai) Eur.

Trakų rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurso tikslai:

  1. Stiprinti aktyvias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes, įtrauktas į Trakų rajono savivaldybės jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių sąrašą.
  2. Organizuoti švietėjiškas veiklas, skatinančias jaunimo pilietinį sąmoningumą ir dalyvavimą vietos bendruomenės gyvenime.
  3. Inicijuoti veiklas, skirtas jaunimo emocinės, psichinės sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos puoselėjimui.
  4. Spręsti problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria neaktyvus, mažiau galimybių turintis jaunimas.
  5. Skatinti pažintines veiklas, skirtas diasporos jaunimo užimtumo ir savanorystės galimybių didinimui.
  6. Kurti galimybes jaunimui užtikrinti pozityvų ir tvarų pokytį visuomenės santykyje su ekologija, skatinant savivaldybės Žaliojo kurso strategijos priemonių įgyvendinimą.

Užpildyta ir pasirašyta paraiška (1 egz.) priimama ir su priedais bei lydimuoju raštu registruojama Trakų rajono savivaldybės administracijos (Vytauto g. 33, Trakai) priimamajame arba užpildyta ir pasirašyta elektroninė paraiškos forma (PDF formatu) su priedais bei lydimuoju raštu siunčiama el. paštais dokumentai@trakai.lt ir jaunimas@trakai.lt iki numatyto paraiškų teikimo termino pabaigos. Jaunimo iniciatyvų paprogramės finansavimo konkursui paraiškas galima teikti tol, kol Savivaldybės biudžete yra lėšų, numatytų jaunimo iniciatyvoms finansuoti, bet ne ilgiau nei iki einamųjų metų spalio 31 d.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. P2E-124 „Dėl Trakų rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurso paskelbimo“.

Kilus klausimų, kreiptis į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Auksę Podrezaitę el. p. aukse.podrezaite@trakai.lt arba tel. +370 684 52081.

Dokumentai:

1 priedas. Jaunimo projektų paraiška

2 priedas. Jaunimo iniciatyvų paraiška

3 priedas. Jaunimo projekto, iniciatyvos administracinės atitikties vertinimas

4 priedas. Jaunimo projektų vertinimo anketa

5 priedas. Jaunimo iniciatyvų vertinimo anketa

6 priedas. Finansavimo sutartis

7 priedas. Finansinės ataskaitos forma 2

8 priedas. Jaunimo projektų veiklos įgyvendinimo ataskaita

9 priedas. Jaunimo iniciatyvų veiklos įgyvendinimo ataskaita

Trakų rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo iniciatyvų ir projektų finansavimo konkurso nuostatai

 

Kviečiame dalyvauti jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonėje!

Naujienos

Esate darbdavys ir Jums vasarą trūksta pagalbos? O gal esate jaunas – 14–29 metų amžiaus – žmogus, norintis išmėginti save darbo rinkoje, „pasimatuoti“ profesiją ir užsidirbti savų pinigų?

Jei nors į vieną klausimą atsakėte teigiamai, kviečiame dalyvauti Trakų rajono savivaldybės jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonėje (toliau – Priemonė). Priemonės tikslas – skatinti bendradarbiavimą  su socialiai atsakingu verslo sektoriumi įdarbinimo forma, profesinio orientavimosi klausimais sprendžiant jaunimo nedarbo / įdarbinimo problematiką; ugdyti jaunimo verslumą, užimtumą  padedant integruotis į darbo rinką, įtraukti į Priemonės įgyvendinimą jaunimą, kurių šeimos gauna mažesnes pajamas, tokiu būdu mažinti socialinę atskirtį.

Priemonė skirta 14–29 metų jaunimui, deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybėje. Priemonėje gali dalyvauti darbdaviai, kurie veiklą vykdo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Priemonės vykdymo terminas 2024 m. birželio–rugsėjo mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 300 Eur, o jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas. Dirbti pagal priemonę jaunimas gali ne ilgiau kaip du mėnesius.

Jaunuoliai, susiradę būsimą darbdavį ir su juo suderinę įdarbinimą pagal priemonę, turi registruotis užpildydami registracijos anketą (2 priedas) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (3 priedas). Priemonėje galės dalyvauti jaunuoliai, kurie pirmi pateiks reikiamus dokumentus el. paštu jrk@trakai.lt. Priemonės dalyvių skaičius ribotas.  

Darbdaviai, norėdami rasti jaunuolių, kurie galėtų pas juos dirbti numatytu laikotarpiu, turi registruotis, užpildydami registracijos anketą (1 priedas) bei sąžiningumo deklaraciją (5 priedas), kuria patvirtina, kad nėra skolingi Trakų rajono savivaldybės biudžetui, ir siųsdami dokumentus el. paštu jrk@trakai.lt. Darbdavių registracijos priimamos iki š. m. kovo 2 d.–birželio 30 d.

Su atrinktais dalyviais, darbdaviais ir Trakų rajono savivaldybės administracija bus pasirašomos trišalės bendradarbiavimo sutartys (4 priedas).

Daugiau informacijos apie Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonę rasite Priemonės įgyvendinimo tvarkos apraše. Kilus klausimų, prašome kreiptis į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Auksę Podrezaitę el. paštu aukse.podrezaite@trakai.lt arba jrk@trakai.lt.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image