*alt_site_homepage_image*

2008 m. sausio 28 d. įsteigtas Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro filialas Lentvario jaunimo centras, 2015 m. vasario 12 d. - Trakų atvira jaunimo erdvė „TAJE“ ir 2020 m. rugpjūčio 12 d. pradėjo veikti Aukštadvario jaunimo erdvė „AAJE“.

Jaunimo centras ir jaunimo erdvės vykdo atvirąjį darbą su jaunimu, teikia socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas. Atvirųjų jaunimo centrų tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.

Lentvario jaunimo centras, Trakų atvira jaunimo erdvė, Aukštadvario jaunimo erdvė savo veikloje vadovaujasi šiais atviro darbo su jaunimu principais:

  • atvirumo – yra atviri socialiniams kultūriniams pokyčiams, skirtingoms gyvenimo situacijoms, sąlygoms, pasaulėžiūroms bei jaunų žmonių pomėgiams;
  • prieinamumo –  vykdomos veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių įsitraukimo galimybes;
  • savanoriškumo – visos atviro darbo veiklos ar įsitraukimo į jas pasiūlymai yra paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu;
  • aktyvaus dalyvavimo – jauni žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl konkrečių atvirojo darbo su jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo;
  • orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius – atvirasis darbas su jaunimu orientuojamas į jaunų žmonių poreikius, jų gyvenimo situaciją ir sąlygas, sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image