*alt_site_homepage_image*

Gaisrinė sauga daugiabučiuose

Naujienos

Kilus gaisrui daugiabutyje grėsmė kyla daugeliui gyventojų, o tokie gaisrai yra sudėtingesni dėl šių priežasčių:

 • ugniagesių technikai sudėtinga patekti prie pastatų dėl privažiavimo keliuose sustatytų gyventojų automobilių;
 • ugniagesiams sudėtingiau pasiekti gaisro židinį dėl didesnio pastatų aukščio;
 • be paties gaisro gesinimo, būtina organizuoti gyventojų evakuaciją ir gelbėjimą, patikrinti ar gretimuose butuose nėra likusių žmonių;
 • yra grėsmė, kad gaisras išplis per keletą aukštų, todėl reikia sutelkti daugiau pajėgų.

Gaisro atveju svarbiausia yra sklandi ir saugi žmonių evakuacija iš pastato, todėl labai svarbu, kad evakuacijos keliai, išėjimai, avariniai išėjimai būtų laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu. Siekiant užtikrinti saugią evakuaciją draudžiama:

 • bendrojo naudojimo laiptinėse, koridoriuose, balkonuose, avariniuose išėjimuose laikyti degias medžiagas ir daiktus, trukdančius žmonių evakavimuisi gaisro atveju;
 • rakinti aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris, liukus, išskyrus turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius, automatiškai atrakinamus suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai, arba atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu;
 • gaisro metu naudotis liftu, nes dingus elektros įtampai jis gali tapti mirtinais spąstais.

DĖMESIO! Visi gyventojai turėtų rūpintis savo saugumu ir pastebėję daiktų prikrautus ar užrakintus evakuacijos kelius nedelsiant kreiptis į namo bendrųjų patalpų administratorių, kad pažeidimai būtų pašalinti. Gyventojams, kasdien besinaudojantiems liftu, bent kartą per savaitę rekomenduojame nusileisti laiptine ir įsitikinti, ar evakuacijos keliai tvarkingi ir ar jais galima pasinaudoti bet kuriuo metu.

Gyventojų veiksmai kilus gaisrui daugiabutyje

Jeigu gaisras kilo jūsų bute:

 • įvertinkite galimybę patiems užgesinti gaisro židinį turimomis priemonėmis (rekomenduojame kiekviename bute turėti bent 4 kg talpos gesintuvą ir nedegų audeklą, kuriais galima užgesinti nedidelį gaisro židinį);
 • jeigu jokių gesinimo priemonių neturite, iš karto evakuokitės iš degančio buto ir būtinai uždarykite duris į laiptinę;
 • išėję iš buto kuo skubiau skambinkite 112 ir iškvieskite ugniagesius;
 • perspėkite kaimynus apie kilusį gaisrą, kad ir jie spėtų evakuotis;
 • gaisro atveju išėję iš namų niekada negrįžkite atgal į degantį pastatą pasiimti daiktų ar dokumentų.

Jeigu gaisras kilo kitame bute:

 • pirmiausia reikėtų evakuotis patiems, gelbėti savo gyvybę, ne daiktus;
 • jeigu evakuacijos keliuose yra tiek dūmų, kad saugiai evakuotis neįmanoma, tuomet reikėtų uždaryti buto duris, drėgnais rankšluosčiais užsandarinti durų tarpus, ventiliacijos angas ar kitas vietas, pro kurias veržiasi dūmai;
 • tuomet išeiti į balkoną ir kviesti pagalbą. Jeigu balkono nėra, geriau būti prie atviro lango;
 • jeigu matote atvykstančius ugniagesius, būtinai duokite jiems ženklą, kad jums reikalinga pagalba (galima atkreipti dėmesį mojuojant ryškiu audeklu ar kt.).

Siekdami apsisaugoti nuo gaisrų, laikykitės šių taisyklių:

 • atsargiai ir atsakingai elkitės su atviros ugnies šaltiniais, žvakėmis, degtukais, žiebtuvėliais. Šiuos daiktus laikykite vaikams neprieinamoje vietoje;
 • nepalikite be priežiūros degančių žvakių, smilkalų. Eidami miegoti ar išeidami iš namų būtinai juos užgesinkite;
 • palaikykite tvarką prie dujinės viryklės, degias medžiagas ir daiktus laikykite atokiau nuo ugnies. Nepalikite gaminamo maisto be priežiūros;
 • naudokite tik tvarkingus elektros prietaisus, elektros instaliaciją, tinkamai juos eksploatuokite;
 • nejunkite keleto galingų elektros prietaisų į vieną lizdą. Jeigu suveikia elektros saugikliai, žinokite, kad elektros tinklas yra per daug apkrautas;
 • niekada nerūkykite gulėdami lovoje. Rūkydami naudokite nedegias pelenines, nuorūkas gerai užgesinkite;
 • gyvenamosiose patalpose įsirenkite autonominius dūmų detektorius.

Atminkite, kad

 • butuose leidžiama laikyti ne daugiau kaip 5 l ypač degiųir degių skysčių;
 • patalpose, balkonuose, lodžijose, terasose ir ant pastato stogo draudžiama naudoti kepsnines, šašlykines ir rūkyklas, kurioms naudojamas kietasis kuras;
 • rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degias medžiagas ir preparatus, sprogstamąsias ir kitas pavojingas medžiagas (kurios sprogsta ir dega sąveikaudamos su vandeniu, deguonimi ar viena su kita ir degimo metu išskiria nuodingus produktus);
 • dujų balionus draudžiama naudoti aukštesniuose kaip 2 aukštų namuose.

Šaltinis: Gaisrinė sauga daugiabučiuose - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (lrv.lt)

Su ugniagesių patarimais galima susipažinti čia: Ugniagesiai pataria - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (lrv.lt)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image