*alt_site_homepage_image*

Ikimokyklinio ugdymo Trakų rajono mokytojų metodinė diena

Naujienos

„Tobulėjimas – tai tam tikra paskata. Žmonės, siekiantys tobulėjimo,  beveik visuomet turi stiprų atsakomybės jausmą“

(Čarlzas Dikensas)

Balandžio 17 dieną Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje vyko metodinė diena ,,Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas, taikant įrankius pagal mąstymo mokyklos metodiką“.

Šio renginio tikslas – dalintis gerąja patirtimi su Trakų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojais, pristatant savo sukurtus įrankius pagal mąstymo mokyklos metodiką.

Pirmojoje dalyje ugdymo veiklos buvo pristatytos grupėse. Aptartos veiklų pasiekimų sritys: matematinis mąstymas, fizinis aktyvumas, kalbinė raiška, kalbų supratimas, skaitmeninis sumanumas, aplinkos pažinimas.

Antroje dalyje pristatyta filmuota medžiaga apie vykdytą veiklą ,,Viščiukų“ (2–3 m.), ,,Kačiukų“ (2–5 m.), ,,Boružiukų“ (3–5 m.) grupėse bei vaikų pasiekimų vertinimo užduotys (PowerPoint formatu), taikant mąstymo mokyklos metodiką (pasiekimų sritis – aplinkos pažinimas).

Renginio pabaigoje vyko svečių refleksija, taikant abėcėlės mąstymo raktą.

Ši metodinė diena dar kartą patvirtino, kad yra nemažai ,,raktų“ į sėkmingą ugdymą, ir kad mokytojai kasdien yra šių ,,raktų“ paieškoje.

Svetlana Šatevičienė

Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image