*alt_site_homepage_image*

Kviečiame dalyvauti jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonėje!

Naujienos

Esate darbdavys ir Jums vasarą trūksta pagalbos? O gal esate jaunas – 14–29 metų amžiaus – žmogus, norintis išmėginti save darbo rinkoje, „pasimatuoti“ profesiją ir užsidirbti savų pinigų?

Jei nors į vieną klausimą atsakėte teigiamai, kviečiame dalyvauti Trakų rajono savivaldybės jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonėje (toliau – Priemonė). Priemonės tikslas – skatinti bendradarbiavimą su socialiai atsakingu verslo sektoriumi įdarbinimo forma, profesinio orientavimosi klausimais sprendžiant jaunimo nedarbo / įdarbinimo problematiką; ugdyti jaunimo verslumą, užimtumą  padedant integruotis į darbo rinką, įtraukti į Priemonės įgyvendinimą jaunimą, kurių šeimos gauna mažesnes pajamas, tokiu būdu mažinti socialinę atskirtį.

Priemonė skirta 14–29 metų jaunimui, deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybėje. Priemonėje gali dalyvauti darbdaviai, kurie veiklą vykdo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje. Priemonės vykdymo terminas 2024 m. birželio–rugsėjo mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 300 Eur, o jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas. Dirbti pagal priemonę jaunimas gali ne ilgiau kaip du mėnesius.

Jaunuoliai, susiradę būsimą darbdavį ir su juo suderinę įdarbinimą pagal priemonę, turi registruotis užpildydami registracijos anketą (2 priedas) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (3 priedas). Priemonėje galės dalyvauti jaunuoliai, kurie pirmi pateiks reikiamus dokumentus el. paštu jrk@trakai.lt. Priemonės dalyvių skaičius ribotas.  

Darbdaviai, norėdami rasti jaunuolių, kurie galėtų pas juos dirbti numatytu laikotarpiu, turi registruotis, užpildydami registracijos anketą (1 priedas) bei sąžiningumo deklaraciją (5 priedas), kuria patvirtina, kad nėra skolingi Trakų rajono savivaldybės biudžetui, ir siųsdami dokumentus el. paštu jrk@trakai.lt. Darbdavių registracijos priimamos š. m. kovo 2 d.–birželio 1 d.

Su atrinktais dalyviais, darbdaviais ir Trakų rajono savivaldybės administracija bus pasirašomos trišalės bendradarbiavimo sutartys (4 priedas).

Daugiau informacijos apie Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką priemonę rasite Priemonės įgyvendinimo tvarkos apraše. Kilus klausimų, prašome kreiptis į Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Auksę Podrezaitę el. paštu aukse.podrezaite@trakai.lt arba jrk@trakai.lt.

 

Auksė Podrezaitė,
Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image