*alt_site_homepage_image*

Kviečiame susipažinti su vaikų globos galimybėmis

Naujienos

Informuojame, kad nuo 2024 m. liepos 1 d. Lietuvos globos sistemoje pradeda veikti nuolatinio globotojo institutas, kuriuo siekiama, kad kuo daugiau vaikų, likusių be tėvų globos, augtų šeimose.

Nuolatinis globotojas – fizinis asmuo, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Globos centru, prižiūrintis likusį be tėvų globos vaiką, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra arba turi būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), su kuriuo nesusijęs giminystės ryšiais.

Globotinis (vaikas) atitinkantis bent vieną iš nurodytų požymių:

- turi nesėkmingos laikinosios priežiūros, globos (rūpybos) ir (ar) įvaikinimo patirtį (globėjo nušalinimas, atleidimas, tėvų valdžios ribojimas);

- turi sunkiai išgydomų ir (ar) nepagydomų  raidos ir (ar) psichikos sutrikimų, negalių;

- piktnaudžiauja psichotropinėmis medžiagomis arba turi priklausomybių;

- turi funkcionavimo sunkumų (neadaptyvus elgesys, socialinis nusišalinimas, prisitaikymo mokykloje sunkumai ir mokyklos nelankymas, polinkis į savižudybę ir pan.);

- vyresnis nei dešimties metų vaikas;

- kartu su juo yra nepilnametis tėvas ar motina;

- kartu su juo yra du ir daugiau jo broliai ir (ar) seserys.

Vaiko globa – tai  ne tik apmokamas darbas, tačiau ir  svarbi socialinė misija. Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Globos centras (toliau – Globos centras) pagal bendrą globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK bei specializuotą jos dalį rengia budinčius ir nuolatinius globotojus. Mokymų laikotarpiu yra vertinami pareiškėjų gebėjimai bei pasirengimas tapti budinčiais ar nuolatiniais globotojais. Išsamesnė informacija teikiama tel. +370 614 17269 arba el. paštu: gimk@trakuseimoms.lt .

Susidomėjote? Kviečiame susipažinti su vaikų globos galimybėmis atvykstant į Globos centrą, esantį Bažnyčios g. 3, Lentvaris, Trakų raj. arba skambinant telefonu +370 614 17269.

Dalindamiesi šia žinia su atliksite gerą darbą! Nes kiekvieno vaiko prigimtinė teisė – augti šeimoje.

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro Globos centro informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image