*alt_site_homepage_image*

Kviečiame teikti paraiškas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus

Naujienos

Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-50 patvirtintu Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo tvarkos aprašu, kviečiame Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas lėšoms iš Programos gauti:

 • Programos lėšos skiriamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – labai mažoms, mažoms ar vidutinėms įmonėms, atitinkančioms Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ir verslininkams, įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Trakų rajono savivaldybėje.
 • Vienam subjektui per vienerius metus skiriamos lėšos negali viršyti 1500,00 Eur. Programos lėšos skiriamos išlaidų kompensavimo būdu, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pateikus patirtas išlaidas įrodančius dokumentus.

 Lėšos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikiamos:

 • įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusių išlaidų kompensavimui (ne daugiau kaip 150,00 eurų);
 • verslo planų ir (ar) investicijų projektų rengimo, išlaidų kompensavimui (ne daugiau kaip 500,00 eurų);
 • dalies palūkanų už banko kreditus padengimui (ne daugiau kaip 600,00 eurų vienam verslo subjektui vieneriems metams);
 • palūkanų už banko kreditus padengimui pradedantiesiems savo verslą bedarbiams, pateikus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendaciją (ne daugiau kaip 600,00 eurų vienam verslo subjektui vieneriems metams);
 • verslininkams konsultuoti, verslininkų dalyvavimo parodose, šviečiamajai veiklai ir verslui propaguoti (ne daugiau kaip 300,00 eurų);
 • naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms tiesioginėms darbo priemonėms, įrangai pirkti, kompensavimui (vienai įkurtai darbo vietai ne daugiau kaip 700,00 eurų);
 • interneto svetainių sukūrimo ir rinkodaros priemonių formavimo išlaidų kompensavimui (ne daugiau kaip 250,00 eurų);
 • gaisrų ir stichinių nelaimių padarytai žalai (iki 1500,00 eurų);
 • rajoninių verslo dienos, kitų profesinių švenčių paminėjimui skirtų prizų įvairioms verslo plėtros nominacijoms pagerbti (iki 900,00 eurų).

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. gegužės 27 d. iki 2024 m. birželio 21 d. 15.45 val. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu. Paraiškos pateikiamos vokuose (ant voko užrašyti: Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos komisijai). Vokas su paraiška ir kitais reikalingais dokumentais iki kvietime nurodytos datos teikiami tiesiogiai atvykus į Trakų rajono savivaldybės administraciją, Vytauto g. 33, Trakai (interesantų priėmimo langelį), atsiuntus paraišką paštu arba elektroniniu paštu karolina.meckovska@trakai.lt.

Visa informacija dėl smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės www.trakai.lt skiltyje „Verslininkams“, „Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa“.

Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Mečkovska (tel. 8 528 58 323, el. paštas karolina.meckovska@trakai.lt, 305 kab.).

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. S1E-50 patvirtintas Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašas

Prašymo forma

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image