*alt_site_homepage_image*

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje įvyko pirmieji mokinių savivaldos lyderystės mokymai

Naujienos

Gegužės 27 d. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje įvyko pirmieji Tūkstantmečio mokyklų programos (TŪM) mokymai. Mokymų tikslas – skatinti mokyklų veiklų tobulinimą, motyvuoti komandas labiau įsitraukti į ugdymo procesą ir mokyklos bendruomenės gyvenimą, neformaliojo ugdymo veiklas, stiprinančias mokinių kompetencijas ir motyvaciją mokytis.

Mokymus vedė „Karjeros kodo“ lektorės Kristina Urbonienė ir Edita Puzarienė. Šiais mokymais pradėjome „Mokinių savivaldos lyderystės mokymų ciklą“. Pirmojo užsiėmimo tema buvo „Laiko ir darbų planavimo, įgyvendinimo, įsivertinimo kompetencijos“. Mokymuose dalyvavo penkių Trakų rajono gimnazijų mokinių savivaldos lyderiai ir už mokinių savivaldą atsakingi mokytojai.

Mokymai buvo aktyvūs ir motyvuojantys. Mokyklų atstovai nagrinėjo lyderio savybes, lavino kalbėjimo kompetenciją, mokėsi planuoti laiką, o dalyvaudami įvairiuose žaidimuose geriau susipažino vieni su kitais. Dėkojame lektorėms Kristinai ir Editai.

Lyderystė veikiant – tai nuolatinis procesas.

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija,

TŪM koordinatorės Laima Lukšienė, Daiva Prakapaitė

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image