*alt_site_homepage_image*

Metodinė diena „Gamtamokslinio ugdymo patirtis, pasitelkiant IKT“ Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“

Naujienos

Š. m. balandžio 4 d. Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“ vyko rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Gamtamokslinio ugdymo patirtis, pasitelkiant IKT“.

Švietimo reformos, socialiniai pokyčiai keičia reikalavimus mokytojo kompetencijai. Šiandien aktualiomis tapo medijų ir skaitmeninio raštingumo, mokymosi drauge, su kitais ir iš kitų kompetencijos (Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašas, 2023 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. V-1499). Todėl šios metodinės dienos tikslas – pasidalinti žiniomis ir patirtimi, idėjomis ir praktiniais pavyzdžiais, organizuojant ir plėtojant gamtamokslinį ugdymą.

Metodinės dienos svečius, susirinkusius iš rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, pasveikino l. e. p. direktorė R. Arlauskienė ir mažieji įstaigos ugdytiniai.

„Gandriuko“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos pristatė 4 pranešimus apie gamtamokslinio ugdymo organizavimą, pasitelkiant IKT, paruošė įstaigoje naudojamų IKT priemonių ir įrankių prezentaciją, organizavo edukaciją „Microbit: įdomus ir lavinantis nuotykis“.

Pasidalinta idėjomis, sukaupta gerąja darbo patirtimi bei pažangiais netradiciniais mokymo metodais ir būdais.

Interaktyviai organizuotas grįžtamasis ryšys ir puikūs dienos dalyvių atsiliepimai įkvėpė tobulėti ir kurti aktyvų, spontanišką, kūrybišką, inovatyvų, tyrimais grindžiamą ugdymą(si), skatinantį vaikus atrasti savo pasaulio pažinimo būdus ir mokantį tikslingo IKT panaudojimo galimybių. Džiaugiamės, kad ši diena paskatino dalykinį bendradarbiavimą ir pozityvios patirties sklaidą. 

 

Aldona Sinkevičiūtė,

Trakų r. Aukštadvario mokyklos-darželio „Gandriukas“ ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image