*alt_site_homepage_image*

Onuškis – mažoji kultūros sostinė: ieškome, kuriame, darome

Naujienos

Visuomeninė organizacija Onuškio bendruomenė kryptingai juda Mažosios Lietuvos kultūros sostinės keliu. Kuriame, ieškome, organizuojame, per įvairias iniciatyvas – darome. Pildome paraiškas, teikiame projektus ir laukiame... Kartais atsakymą gauname per kelis mėnesius, o kartais reikia laukti daug ilgiau. Ir kokia laimė sulaukus įvertinimo – pranešimo apie gautą finansavimą! Tada baigiasi visi blaškymaisi, sunkumai lieka kažkur ten, praeityje, pradedi galvoti ir realiai, konkrečiai dėlioti būsimas veiklas.

Džiaugiamės šių metų projektinio darbo vaisiais: iš penkių įvairioms ministerijoms pateiktų paraiškų trys įvertintos teigiamai; Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai teiktas projektas nebuvo finansuotas, dar laukiame atsakymo iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

Vasario mėnesį gavome pirmą džiugią žinią – UAB „Agrokoncerno grupė“ šiemet, kaip ir ankstesniais metais, kiekvienai 2024 m. kultūros sostinei skiria po 3000 Eur. Vasario 23 d. su jais pasirašėme sutartį. Vasario mėnesio pabaigoje sužinojome apie teigiamą Lietuvos kultūros tarybos sprendimą dalinai finansuoti mūsų teiktą projekto „Onuškis – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2024“ paraišką. Gegužės 7 d. suderinta ir pasirašyta sutartis su Lietuvos kultūros taryba (LKT). Projektas pateiktas Tolygios kultūros raidos programai, skirtai Vilniaus apskričiai. Šios programos prioritetas – profesionalaus meno plėtra, regiono savitumo formavimas.

Mūsų projekto tikslas: skatinant kūrybinių raiškų įvairovę, sudaryti sąlygas telktis bendroms veikloms įvairias socialines grupes, puoselėti saviraišką ir kūrybingumą, jungiant vietos, Trakų ir kaimyninių rajonų kolektyvus, profesionaliojo meno (tapybos, klasikinės muzikos, poezijos) atlikėjus, kitų bendruomenių narius, siekti sistemingos profesionalaus meno sklaidos ir garsinti Onuškio miestelio kultūros paveldą, diegiant inovatyvias kūrybos formas. Per tradicinius renginius, naujai įveiklintas viešąsias erdves – meno galeriją, lauko galeriją – pristatyti vietos bendruomenę kaip inovatyviai meną puoselėjančią, tradicijas saugančią ir gimtojo krašto kultūrą skleidžiančią bendriją.

Veiklų ir renginių numatyta daug, tačiau LKT finansavimas dalinis ir tikslingas, skirtas skirtingų muzikos stilių edukacinio festivalio „Dainų šalis mūs Lietuva vadinasi“ veikloms įgyvendinti. Projekto dėka mūsų mažame miestelyje lankysis profesionalaus meno puoselėtojai, žymūs Lietuvos atlikėjai, dailininkai. Mamos dienai skirtą pirmąją programą „Pieva, motinos pilnoji“, kuri įvyko Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, jau įvertino žiūrovai ir klausytojai. Birželio 2 d. taip pat visų laukiame Onuškio bažnyčioje, kur vyks Tėvo dienai skirtas vargonų muzikos koncertas, dalyvaus daugelyje šalių koncertuojantys vargonininkai, kompozitoriai ir pedagogai dr. Vidas Pinkevičius ir dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė.

Būtų keista, jeigu šiemet didesnio dėmesio neskirtume mūsų krašto tradicinių renginių siela laikomai šventei „Dviejų gimtinių nebūna“. Taip, šiemet mūsų šventė bus išskirtinė, pakeitusi tradicinę formą, žiūrovams ir dalyviams pateiks profesionalaus meno kupiną programą. Manome, kad vien tik valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ koliažinė opera „Mažvydas“ taps metų kultūriniu įvykiu ne tik mūsų krašte, bet ir visame regione. Žymūs Lietuvoje (ir ne tik) atlikėjai: Merūnas Vitulskis, Monika Marija, Mantas Jankavičius, Giedrius Arbačiauskas, Liudas Mikalauskas, Loreta Sungailienė, vienas ryškiausių Lietuvos birbynininkų Vytautas Kiminius ir kiti bus mūsų numatomų renginių ir muzikinių programų dalyviai.

Liepos 6-osios šventės neatsiejama dalimi yra tapusi sportinė programa. Mūsų projektui „Mes sportuojame 2024“, pateiktam Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos konkursui, paskirtas finansavimas. Tradicinei šventei numatome tiek įprastines, tiek naujas veiklas: „Judėk po Onuškį!“ – pirmą kartą organizuojamas orientacinis, pažintinis renginys, skirtas Onuškio vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 500-osioms metinėms. Tai sporto renginys, skatinantis prasmingai ir aktyviai leisti laiką, ugdantis komandinio darbo patirtį, keliantis pasididžiavimą savo kraštu, formuojantis poreikį dažniau apsilankyti lauko treniruoklių aikštelėje, sporto aikštyne. Tradicinis ir miestelio jaunimo mėgstamas 3X3 krepšinio turnyras, triratukų ir dviratukų varžybos, smiginio turnyras. Europos judumo savaitę (rugsėjo 16–22 d.) visus kviesime geriau pažinti Onuškio kraštą, siūlysime dalyvauti dviračių žygyje Onuškio seniūnijos apylinkėmis. Lapkričio mėn. bus organizuojama Šeimų sporto šventė „Daina ir sportas jungia mus“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija kasmet tvirtina priemones, skirtas bendruomeninės veiklos stiprinimui, priemonė įgyvendinama savivaldybėse. Trakų rajono savivaldybėje šiais metais vyko du kvietimai, antras mums buvo sėkmingas. Sociokultūriniam meniniam projektui „Pažinkime vieni kitus“ paskirtas finansavimas. Projektas skirtas didelės apimties tapybos darbų plenero „Mes esame čia – Onuškis 2024“ organizavimui, profesionalaus meno ir jį kuriančių menininkų pažinimui, kultūros poreikio ugdymui ir formavimui, vietos talentų atradimui, mokymuisi vieniems iš kitų, bendruomenės narių (ypač vaikų ir jaunimo) kūrybiškumo ir sutelktumo skatinimui. Projektas glaudžiai susijęs su bendruomenės įtraukimu, tad gyventojai turės galimybę tapti jo įgyvendinimo proceso dalimi. Tai ypač svarbu siekiant, kad menas Onuškio miestelio erdvėse prigytų ir taptų bendruomenės identiteto dalimi. Projektą įgyvendinsime birželio 29–liepos 7 d. Projektas prasidės dailininkų pleneru, į kurį atvyks aštuoni garsūs tapytojai iš skirtingų Lietuvos vietovių: Lilija Valatkienė, Svajūnas Armonas, Linas Golumbiauskas, Audrius Gražys, Bronius Gražys, Arvydas Kašauskas, Arvydas Bagdonas, Vytautas Poška ir onuškietis Vydas Kasperavičius. Pleneras bus atviras visuomenei, jo metu 9 dienas profesionalūs menininkai, susipažinę su Onuškio kraštu, sukurs devynis didelės apimties tapybos darbus, kurie atras savo vietą miestelio parke. Kursis Lauko galerija, jos pristatymo renginys numatomas liepos 6 d., tradicinės krašto šventės „Dviejų gimtinių nebūna“ metu. Tad šių metų šventė taps dar svaresnė ir turiningesnė.

Menininkai reziduos Onuškio Donato Malinausko pagrindinėje mokykloje, kurioje pristatys savo darbus, kurs, bendraus, kas antrą vakarą vyks gyvos meistriškumo pamokos visiems, kurie nori iš arčiau pažinti tapytoją ir tapybos meną. Manome, kad vasaros metu garsių Lietuvos dailininkų rezidavimas miestelyje sukels ypatingą susidomėjimą. Menininkams numatome dviejų dienų pažintinę išvyką po Onuškio seniūniją, susitikimus su vietos kaimų bendruomenėmis. Tikime, kad toks bendravimas bus abipusiai svarbus ir naudingas visoms pusėms. Tai galimybė pažinti vieniems kitus: žmonės jausis pastebėti, bus paskaidrinta jų kasdienybė, o dailininkai kurs išliekamosios vertės kūrinius – paveikslus, kurie atras savo vietą naujoje meno erdėje – Lauko galerijoje.

Onuškis yra garsaus Lietuvoje skulptoriaus Juozo Lebednyko vaikystės miestelis. Panevėžyje gyvenantis menininkas, lydimas meilės savam kraštui, jau yra sukūręs miestelį garsinančias keturias skulptūras: „ Šv. Rokas, „ Gėlių angelas“, „Šv. Marija“ bei „Paukštis“ . Garsus kraštietis numatęs dalį savo darbų padovanoti Onuškiui, pasiruošęs dalintis savo kūrybiniais gebėjimais su vietos bendruomene, tačiau šiai minčiai įgyvendinti trūko tinkamų patalpų. Visuomeninė organizacija Onuškio bendruomenė kartu su Onuškio seniūnija, išanalizavusios esamą situaciją ir nusprendusios, kad menas gali tapti Onuškio bendruomenės identiteto dalimi, ėmėsi iniciatyvos šios problemos sprendimui. Onuškio seniūnijos administraciniame pastate yra nenaudojamos patalpos (buvusi kino salė). Puoselėdamos viltį įsteigti miestelyje Meno galeriją visuomeninė organizacija Onuškio bendruomenė su Trakų rajono savivaldybės administracija pasirašė patalpų panaudos sutartį (2023-06-07 Nr. T6-8 ) ir nusprendė įsteigti naują kultūros ir kūrybingo laisvalaikio praleidimo vietą – Onuškio meno galeriją. Todėl dar pernai rugsėjo mėnesį Trakų krašto VVG pateiktas projektas „Pažinti. Kurti. Tobulėti“. Ilgai laukę, gegužės 15 d. gavome Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pranešimą, kad projektui paskirtas finansavimas, tad galėsime įsigyti visą meno galerijai reikalingą įrangą.

Kiekvienas konkursas pagrįstas administravimo taisyklėmis, kurios nurodo ir būtinybę pareiškėjui turėti savų lėšų prisidėjimui prie projekto įgyvendinimo. Esame nuoširdžiai dėkingi Trakų rajono savivaldybei, kuri „nuima“ šią naštą nuo pareiškėjų – kiekvienam projektui, gavusiam finansavimą iš kitų šaltinių, savivaldybė užtikrina paramą.

Esu dėkinga Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojai Stasei Masilionienei ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotojai doc. dr. Žydronei Kolevinskienei už idėjas ir pagalbą ruošiant paraišką Lietuvos kultūros tarybai.

Laukia atsakingas ir kruopštus projektų įgyvendinimo laikotarpis – būkite aktyvūs jų dalyviai, sekite informaciją www.trakai.lt, https://www.facebook.com/onuskiobendruomene, www.trakukms.lt ir kt.

 

Liuda Korsanovienė,

projektų vadovė, visuomeninės organizacijos Onuškio bendruomenės pirmininkė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image