*alt_site_homepage_image*

Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas

Naujienos

Šiandien, vasario 14 dieną, vykusio Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2024 metų biudžetas, siekiantis 84 mln. eurų. Biudžetas, palyginti su praėjusių metų, padidėjo 7,2 proc. Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms skirta 48,8 mln. Eur ir tai yra 18,5 proc. daugiau nei pernai.

Didžiausi asignavimai – švietimo ir sporto programoms

2024 metų biudžete didžiausi asignavimai numatyti ugdymo kokybės, mokymosi aplinkos užtikrinimo ir sporto programoms. Daug dėmesio bus skiriama savivaldybėje vykdomam švietimui, jo kokybės didinimui ir užtikrinimui. Šiai sričiai suplanuota skirti 12,3 proc. didesnę sumą nei pernai – 34,8 mln. Eur, iš kurių 18,9 mln. Eur – lėšos ugdymo reikmėms finansuoti, 14,9 mln. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos ir 0,9 mln. Eur – įstaigų pajamos.

Daugiausia lėšų – 31 mln. Eur – bus skirta švietimo įstaigų veiklai finansuoti, neformaliajam vaikų švietimui numatyta 213,1 tūkst. Eur, vaikų socializacijos ir prevencinių programų, kitų švietimo srities renginių rėmimui – 97 tūkst. Eur.

Sporto programoms šiemet numatyta 1 mln. Eur ir tai yra 24,2 proc. didesnė suma nei praėjusių metų biudžete. Šios lėšos bus skirtos įstaigų veiklai finansuoti, tęstiniams ir naujiems projektams, sporto, turizmo ir laisvalaikio renginiams.

Didesnis finansavimas socialinei apsaugai

Daugiau lėšų šiųmetiniame biudžete skirta socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai. Jai numatyti asignavimai išaugo 13,4 proc. ir siekia 9,3 mln. Eur.

Iš jų 3,3 mln. Eur bus skirta socialinių įstaigų veiklai finansuoti, 3,2 mln. Eur – socialinėms programoms ir paramai, 2,3 mln. Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms, 126 tūkst. Eur – akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti.

Ir 2024-aisiais bus tęsiama 2022 metais pradėta iniciatyva skirti vienkartinę išmoką gimus vaikui. Pernai ji išmokėta 216 naujagimių tėvams. Šiemet tam numatyta 100 tūkst. Eur.

Kiekvienam Trakų rajono naujagimiui bus skiriama 400 Eur vienkartinė išmoka, jeigu nors vienas iš tėvų ne mažiau kaip 6 mėnesius iki vaiko gimimo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka buvo deklaravęs gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybėje arba joje buvo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena jos teritorijoje.

Primename, kad tėvai, pageidaujantys gauti vienkartinę išmoką gimus vaikui, turėtų patys raštu ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar į specialistą socialiniam darbui gyvenamosios vietos seniūnijoje pateikdami prašymą ir kitus dokumentus.

Rajono plėtrai

Infrastruktūros gerinimas visame rajone išlieka vienu iš prioritetinių siekių. Naujajame biudžete numatyta skirti 16,7 mln. Eur valdymo, 10,6 mln. Eur viešosios infrastruktūros priežiūros ir plėtros, 1,9 mln. Eur aplinkos apsaugos ir kaimo plėtros programoms.

Statybos ir infrastruktūros sritims biudžete suplanuota 10,6 mln. Eur asignavimai, iš jų 6 mln. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos, 2,8 mln. Eur – valstybės biudžeto lėšos, 1,8 mln. Eur – infrastruktūros plėtros įmokos. Kelių priežiūros ir plėtros programai skiriama 2,3 mln. Eur (iš jų 270 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos), statybos ir remonto darbams – 1,5 mln. Eur.

Svarbu pastebėti, kad 18,8 proc. didesnis finansavimas bus skirtas Trakų kurortinės teritorijos programai – jis sudarys 303 tūkst. Eur. Verslo plėtros sąlygoms rajone gerinti numatyta 280 tūkst. Eur, o nevyriausybinių organizacijų veiklai skatinti – 35 tūkst. Eur.

Daugiau lėšų skirta ir Seniūnijų savarankiškų veiklų programai. Veikloms pagal šią programą finansuoti bus skirta 250 tūkst. Eur ir tai yra 17,2 proc. daugiau nei pernai. Bus laukiama ir gyventojų iniciatyvų, šiemet dalyvaujamasis biudžetas taip pat didesnis – jis siekia 95 tūkst. Eur. 2023 metais buvo patvirtinti trys projektai.

Tęsiami investiciniai projektai

2024-aisiais investicijos sieks 6,7 mln. Eur, iš kurių 2,7 mln. Eur – valstybės biudžeto lėšos, 2,5 mln. Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 1,5 mln. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos. Šios investicijos bus nukreiptos į Rūdiškių miesto stadiono pritaikymą bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, pėsčiųjų tako palei Lukos ežero pakrantę dalies rangos darbų tolesnį vykdymą, Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimą penkiose rajono gimnazijose ir kitus projektus.

Daugiau lėšų kultūrai

2024-ųjų biudžete kultūros sričiai numatyta beveik 4 mln. Eur. Kultūros ir turizmo, jaunimo ir bendruomenių veiklai aktyvinti šiemet numatyta 14,3 proc. daugiau asignavimų nei pernai. Iš jų 3,4 mln. Eur bus skirti kultūros įstaigų veiklai finansuoti, 180 tūkst. Eur – kultūros programoms ir renginiams, 100 tūkst. Eur – Trakų miesto šventei, 45 tūkst. Eur – meno kolektyvų veiklai, 120 tūkst. Eur – kitoms veikloms.

Daug rajono kolektyvų dalyvaus 100-metį mininčioje Lietuvos dainų šventėje, tad didesnis finansavimas jiems itin svarbus. Onuškiui tapus 2024 metų Lietuvos mažąja kultūros sostine, šio projekto įgyvendinimui bus skirta 60 tūkst. Eur.

 

Trakų rajono savivaldybės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image