*alt_site_homepage_image*

Pirmieji TŪM mokymai vyks Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje

Naujienos

Tūkstantmečio mokyklų programoje (toliau – TŪM) dalyvauja penkios Trakų rajono gimnazijos. Projektas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojams, jų vadovams, mokiniams ir mokyklų bendruomenėms.

Kviečiame susipažinti su projekto tikslais:

  • mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
  • infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
  • mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas.

Pirmieji TŪM mokymai vyks Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje. Šiais mokymais pradedamas mokinių savivaldos lyderystės mokymų ciklas.

Mokymuose dalyvaus aktyvūs gimnazijų mokinių tarybų atstovai ir pedagogai iš Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos, Trakų r. Rūdiškių gimnazijos, Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ir Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos.

Mokymų tikslas – skatinti mokyklų veiklų tobulinimą, motyvuoti komandas labiau įsitraukti į ugdymo procesą ir mokyklos bendruomenės gyvenimą, neformaliojo ugdymo veiklas, stiprinančias mokinių kompetencijas ir motyvaciją mokytis. Kiekvienos mokyklos komanda parengs projektą.

Mokinių savivaldų lyderiai įgis lyderystės kompetencijų, reikalingų sėkmingam moksleivių savivaldos darbo organizavimui, padidinsiančių moksleivių savivaldų aktyvumą.

Už mokinių savivaldą atsakingi mokytojai, dalyvavę mokymuose, konsultuos lyderius įgyvendinant mokymų metu sukurtas idėjas ir iškeltus tikslus, pagal poreikį prisidės prie jų įgyvendinimo.

Lyderystė veikiant – tai nuolatinis procesas.

 

Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija,

TŪM koordinatorės Laima Lukšienė, Daiva Prakapaitė

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image