*alt_site_homepage_image*

Priimamos paraiškos dėl paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įdiegti

Naujienos

Priimamos paraiškos dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimo Trakų rajone finansinės paramos.

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms diegti finansinės paramos teikimą reglamentuoja Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. P2E-379 patvirtintas ,,Prevencinių priemonių įgyvendinimo, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Trakų rajono savivaldybėje, finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas“, pagal kurį paraiškos dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių diegimo finansinės paramos priimamos iki š.m. birželio 30 d.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos:

 1. Repelentų pirkimas;
 2. Želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
 3. Aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
 4. Medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
 5. Laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) pirkimas ir įveisimas pamiškėse;
 6. Specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą; 
 7. Papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai; 
 8. Miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas; 
 9. Laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas; 
 10. Bebraviečių ardymo darbai; 
 11. Vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.).

Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencijos priemonėms įgyvendinti vertina Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo komisija.

Pastaba. Medžiotojų būreliai (klubai) nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Paraiškas dėl finansinės paramos prašome teikti Trakų rajono savivaldybės administracijai adresu: Vytauto g. 33 g., LT-21106 Trakai, 100 kabinetas (viename langelyje) arba elektroniniu būdu, el. pašto adresu: dokumentai@trakai.lt

Papildoma informacija teikiama telefonais: (8 528) 54033, 8 614 35614 arba el. pašto adresu: arunas.dzigas@trakai.lt

Aktualius dokumentus rasite paspaudę ant šių nuorodų: https://trakai.lt/data/public/uploads/2023/06/2023-02_prevenciniu-priemoniu-diegimo-tvarkos aprasas.docx

Žemės ūkio administravimo poskyrio informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image