*alt_site_homepage_image*

„Rail Baltica“ projekto darbai ruože Kaunas–Vilnius

Naujienos

Įgyvendinant europinės vėžės geležinkelio projektą „Rail Baltica“ intensyvūs darbai vyksta visuose projekto ruožuose, tarp jų – ir ruože Kaunas–Vilnius. Šiuo metu čia vyksta baigiamasis teritorijų planavimo etapas. Kovo pabaigoje prasidės pakartotinis specialiojo plano viešinimas. Tai reiškia, kad visi norintys turės galimybę susipažinti su patikslintais plano sprendiniais.

Plano viešinimui bus skirti du mėnesiai. Jiems praėjus vyks viešas svarstymas, kurio metu bus viešai pristatyti specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai.

Specialųjį planą tvirtins Vyriausybė

Įgyvendinant „Rail Baltica“ projektą siekiama kuo sklandesnės ir greitesnės specialiojo plano tvirtinimo procedūros. Tad tikslinant plano sprendinius buvo įtrauktos institucijos, kurios vėliau dalyvaus specialiojo plano sprendinių derinime. Tokiu būdu planuojama sutrumpinti specialiojo plano derinimo procedūras. Po derinimo ir tikrinimo planas bus teikiamas tvirtinti Vyriausybei. Prognozuojama, kad planas bus patvirtintas šių metų IV ketvirčio pradžioje.

Pabrėžtina, kad bet kokios žemės paėmimo visuomenės poreikiams veiklos galės būti pradėtos tik po to, kai Vyriausybė patvirtins specialųjį planą. Tam, kad procesai vyktų kuo greičiau, artimiausiu metu bus pasirašomos sutartys su tiekėjais, kurie vykdys žemės paėmimo veiklas. Iki specialiojo plano patvirtinimo tiekėjai pradės parengiamuosius darbus, o iš karto po specialiojo plano patvirtinimo bus pradėtos visos reikalingos žemių paėmimo procedūros, tarp jų – ir turto vertinimo.

Ne tik teritorijų planavimo ir pasirengimo žemės paėmimo veikloms procesai vyksta šiame ruože. Lygiagrečiai vyksta ir projektavimo paslaugų pirkimas.

Kilus klausimams – susisiekite

Visuomenė kviečiama projekto naujienas sekti internetiniame puslapyje rail-baltica.lt, o kilus klausimams gyventojai ir suinteresuotos šalys kviečiami kreiptis tiesiogiai internetiniame puslapyje https://rail-baltica.lt/kontaktai/ nurodytais kontaktais. Pridedama teritorijų planavimo baigiamojo etapo schema, kurioje vizualizuota šio proceso eiga.

„Rail Baltica“ – didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto dvikelis geležinkelis, sujungsiantis Varšuvą, Kauną, Vilnių, Panevėžį, Rygą, Pernu ir Taliną. Bendras „Rail Balticos“ geležinkelio linijos ilgis Baltijos šalyse siekia 870 km: Lietuvoje – 392 km, Latvijoje – 265 km, Estijoje – 213 km.

 

LTG grupės informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image