*alt_site_homepage_image*

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2024 m. birželio 27 d. 9.00 val

Naujienos

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2024 m. birželio 27 d. 9.00 val. Posėdis vyks Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Siūloma tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patikslinimo.

Teikia Danė Rudelienė, valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė. 

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. S1E-1 „Dėl Takų rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Donata Nedvecka, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

3. Dėl Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo ir Trakų gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas.

4. Dėl Trakų r. Onuškio vaikų darželio reorganizavimo prijungiant jį prie Trakų r. Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos.

Teikia Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

5. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise Trakų rajono priešgaisrinei gelbėjimo įstaigai.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja.

6. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Trakų pradinei mokyklai patikėjimo teise perduoto ilgalaikio materialiojo turto perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise Trakų globos ir socialinių paslaugų centrui.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja.

7. Dėl leidimo pirkti turtą Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja.

8. Dėl valstybės turto perėmimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

 Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistė.

9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2025 metais.

 Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistė.

10. Dėl šilumos ūkio specialiųjų planų atnaujinimo.

Teikia Modest Gornatkevič,  Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas.

11. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo urbanistinio prioriteto 97 kraštovaizdžio tvarkymo zonos vietovės lygmens bendrojo plano koncepcijai.

Teikia Povilas Montvila, Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

12. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7977/0002:154) dalies, esančios V. Kudirkos g. 15, Trakų m., Trakų r. sav., nuomos sutarties pakeitimo.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

13. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7977/0003:262) dalies, esančios Lukos aklg. 53, Trakų m., Trakų r. sav., nuomos sutarties pakeitimo.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

14. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7977/0003:262) dalies, esančios Lukos aklg. 53, Trakų m., Trakų r. sav., nuomos.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

15. Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo dalies (kadastro Nr. 7977/0003:262), esančios Lukos aklg. 53, Trakų m., Trakų r. sav. nuomos teisę.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

16. Dėl žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7950/0005:784), esančio Onuškio mstl., Trakų r. sav., nuomos be aukciono.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

17. Dėl žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7950/0005:782), esančio Onuškio mstl., Trakų r. sav., nuomos be aukciono.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

18. Dėl žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7950/0003:435), esančio Onuškio mstl., Trakų r. sav., nuomos be aukciono.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

19. Dėl žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7950/0005:779), esančio Onuškio mstl., Trakų r. sav., nuomos be aukciono.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

20. Dėl sutikimo įkeisti valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7977/0003:223), esančio Gedimino g. 22, Trakų m., Trakų r. sav. nuomos teisę.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

21. Dėl Trakų pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

22. Dėl Trakų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

23. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. S1-106 „Dėl Trakų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo, komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Asta Lipkevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja. 

24. Dėl Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro nuostatų patvirtinimo.

Teikia Auksė Podrezaitė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė).

25. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“.

Teikia Alina Kuleš, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.

26. Dėl Trakų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2024–2027 metų programos bei įgyvendinimo priemonių plano 2024 metams patvirtinimo.

Teikia Evelina Navikevičienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio atvejo vadybininkė.

27. Dėl Trakų rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos sudėties patvirtinimo.

Teikia Evelina Navikevičienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio atvejo vadybininkė.

28. Paklausimai. Informacija.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2024-06-25

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.

Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2024-06-25

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 27 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image