*alt_site_homepage_image*

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2024 m. gegužės 30 dieną

Naujienos

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2024 m. gegužės 30 d. 9.00 val. Posėdis vyks Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Siūloma tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2023 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Teikia Andrius Šatevičius, Savivaldybės meras.

2. Dėl 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo ir pritarimo susitarimo projektui.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

3. Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

4. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2016–2025 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

5. Dėl delegavimo į kandidatų į UAB „Trakų vandenys“ ir UAB „Trakų paslaugos“ valdybų nepriklausomų narių pareigas atrankos komisiją.

Teikia Gedas Jokubauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

6. Dėl Trakų rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

Teikia Gedas Jokubauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

7. Dėl sutikimo neatlygintinai perimti žemės sklypą Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja.

8. Dėl teritorijos, esančios Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Vaikštenių k., Vaikštenių g., įtraukimo į valstybės išperkamos žemės ir neprivatizuojamos žemės plotus.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja.

9. Dėl pavedimo teikti mokinių pavėžėjimo paslaugas.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja.

10. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšeliui-darželiui „Pasaka”.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja.

11. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise Trakų lopšeliui-darželiui „Ežerėlis“.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja.

12. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise Trakų r. Paluknio vaikų lopšeliui-darželiui.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja.

13. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise Trakų rajono Bražuolės lopšeliui-darželiui.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja.

14. Dėl leidimo pirkti turtą Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja.

15. Dėl pritarimo memorandumui „Dėl dviračių transporto skatinimo ir plėtros veiksmų“.

Teikia Agata Šlečkuvienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus savivaldybės vyriausioji inžinierė.

16. Dėl valstybės turto perėmimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistė.

17. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Fabriko g. 8 (kadastro Nr. 7944/0002:180), Lentvario mieste, dalies nuomos teisės perleidimo.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

18. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Ežero g. 6B (kadastro Nr. 7944/0001:609), Lentvario mieste, dalies nuomos teisės perleidimo.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė. 1

19. Dėl dalies valstybinės žemės sklypo, esančio Lukos aklg. 53, Trakuose (kadastro Nr. 7977/0003:262), 2007 m. spalio 11 d. nuomos sutarties Nr. 288 pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

20. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7977/0003:262) dalies, esančios Lukos aklg. 53, Trakuose, nuomos.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

21. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 7977/0003:188) dalies, esančios Vilniaus g. 31, Trakuose, nuomos.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

22. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Klevų al. 46, Lentvaryje (kadastro Nr. 7944/0001:446), 2007 m. spalio 25 d. nuomos sutarties Nr. 305 pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Teikia Gintarė Tarulytė-Jasiūnienė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

23. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.

Teikia Eglė Skuodytė, Architektūros ir žemės ūkio administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

24. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Teikia Reda Ramaneckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

25. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. S1E-95 „Dėl Trakų rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo“ pakeitimo.

Teikia Asta Lipkevičienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.

Paklausimai. Informacija. Mažumos valanda.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2024-05-28

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.

Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2024-05-28

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image