*alt_site_homepage_image*

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2024 m. kovo 28 dieną

Naujienos

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2024 m. kovo 28 d. 9.00 val. Posėdis vyks Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Siūloma tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl projekto „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Trakų rajono savivaldybėje“.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Laura Seržintienė,  Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

3. Dėl patalpų, esančių Meduvio 1-ojoje g. 47, Senojo Tarpupio k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., perdavimo pagal panaudos sutartį.

Teikia  Laura Seržintienė,  Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

4. Dėl valstybės turto perėmimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

5. Dėl Trakų rajono savivaldybės žvyrkelių ruožų asfaltavimo prioritetinio sąrašo patvirtinimo.

Teikia Aidas Rakauskas, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

6. Dėl Trakų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo, objektų parinkimo ir lėšų jiems paskirstymo komisijos sudarymo.

Teikia Aidas Rakauskas, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

7. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. S1E-88 „Dėl viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų Trakų rajono savivaldybėje plano 2023–2030 m. patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Ramūnas Kodis, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas.

8. Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo kainos nustatymo.

Teikia Ramūnas Kodis, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas.

9. Dėl Trakų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Trakų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo.

Teikia Ramūnas Kodis, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas.

10. Dėl koncesijos sutarties šalių pasikeitimo.

Teikia Modest Gornatkevič, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas.

11. Dėl Trakų rajono savivaldybės koncesininko veiklos priežiūros komisijos naujos sudėties sudarymo.

Teikia Modest Gornatkevič, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistas.

12. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2024–2026 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

13. Dėl sutikimo reorganizuoti Trakų r. Onuškio vaikų darželį, prijungiant jį prie Trakų r. Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo ir sporto  skyriaus vedėjo pavaduotoja.

14. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. S1E-80 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas“ pakeitimo.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

15. Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus nustatymo Trakų meno, Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklų ir jų skyrių klasėse ir grupėse 2024–2025 mokslo metais.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

16. Dėl Trakų r. Rūdiškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

17. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. S1E-194 „Dėl Trakų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Inutė Neverovskienė, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė.

18. Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E-59 „Dėl Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo tvirtinimo“ koregavimo patvirtinimo.

Teikia Povilas Montvila, Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

19. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. S1E-190 „Dėl Trakų miesto teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Povilas Montvila, Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

20. Dėl Trakų rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo.

Teikia Povilas Montvila, Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

21. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.

Teikia Eglė Skuodytė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė.

22. Dėl Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 m. priemonių sąmatos patvirtinimo.

Teikia Ugnė Banevičiūtė-Karpovičienė, Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė).

23. Paklausimai. Informacija.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2024-03-25

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.

Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2024-03-25

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.
category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image