*alt_site_homepage_image*

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2024 m. vasario 14 dieną

Naujienos

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2024 m. vasario 14 d. 9.00 val. Posėdis vyks Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė, 201 kab.).

Siūloma tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. 

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo.

Teikia Danė Rudelienė, valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė.

3. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2023 metais ataskaitai.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. 

4. Dėl projekto „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centre“.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja.

5. Dėl Trakų rajono savivaldybės prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Trakų rajono savivaldybės teritorijoje nustatytose viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo. 

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas.

6. Dėl Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo.

Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas.

7.  Dėl viešųjų įstaigų Aukštadvario, Onuškio ir Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centrų reorganizavimo prijungiant prie viešosios įstaigos Trakų ligoninės.

Teikia Agata Jakubovskienė, Teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

8. Dėl Trakų rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Trakų vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

9. Dėl kelių ir gatvių įtraukimo į Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

10. Dėl pavedimo teikti mokinių pavėžėjimo paslaugas.

Teikia Laura Seržintienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

11. Dėl valstybės turto perėmimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

12. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė.

13. Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

Teikia Povilas Montvila, Savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

14. Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.

Teikia Povilas Montvila, Savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo.

Teikia Povilas Montvila, Savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

16. Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo. 

Teikia Povilas Montvila, Savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

17. Dėl Trakų rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo.

Teikia Povilas Montvila, Savivaldybės vyriausiasis architektas (skyriaus vedėjas).

18. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.

Teikia Eglė Skuodytė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė.   

19. Dėl Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.

Teikia Šarūnas Žukauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

20. Dėl Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Šarūnas Žukauskas, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

21. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. S1E-194 „Dėl Trakų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Inutė Neverovskienė, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė. 

22. Dėl Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Auksė Podrezaitė, Trakų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė.

23. Dėl sutikimo rengti ir teikti paraišką „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ projektų finansavimo konkursui.

Teikia Auksė Podrezaitė, Trakų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė.  

24. Dėl Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 m. ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Ugnė Banevičiūtė-Karpovičienė, Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė).

25. Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo funkcinio bendradarbiavimo būdu Trakų rajono savivaldybėje.

Teikia Ugnė Banevičiūtė-Karpovičienė, Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė).

26. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2022 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Ugnė Banevičiūtė-Karpovičienė, Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė).

27. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos.

Teikia Jadvyga Dzencevičienė, Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininkė.

28. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos.

Teikia Jadvyga Dzencevičienė, Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininkė.

29. Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Teikia Reda Ramaneckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

30. Dėl maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų dydžių Trakų rajono savivaldybėje gyventojams nustatymo.

Teikia Reda Ramaneckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

31. Dėl Trakų rajono savivaldybės finansuojamo dydžio nustatymo už socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas.

Teikia Reda Ramaneckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

32. Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione“.

Teikia Ramunė Zarembienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė.

33. Dėl Trakų rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Ramunė Zarembienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė.

34. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. 

Teikia Evelina Navikevičienė, Socialinės paramos skyriaus Atvejo vadybininkė.

35. Paklausimai. Informacija:

1.        Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitos už 2023 metus pristatymas. (Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja). 

2.        2023–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo Trakų rajono savivaldybėje planuojamo veiksmų plano pristatymas. (Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja). 

 

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas

Komiteto posėdžio vieta ir data

Komiteto posėdžio laikas

Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2024-02-12

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.

Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas

2024-02-12

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 14 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image