*alt_site_homepage_image*

Skelbiamas Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos finansavimo konkursas

Naujienos

Skelbiamas Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos finansavimo konkursas Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. P2E-86.

2024 m. Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos finansavimo konkurso paraiškos priimamos iki 2024 m. kovo 15 d.

Paraiškos priimamos ir su lydimuoju raštu registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame arba el. p.  dokumentai@trakai.lt  iki kovo 15 d. 15.00 val., o užpildyta paraiškos forma word formatu su priedais siunčiama Švietimo ir sporto skyriaus specialistui Tomui Naktiniui el. p. tomas.naktinis@trakai.lt.

Sporto projektinės veiklos finansavimo konkurso tvarka nurodyta Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatuose, patvirtintuose Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. S1E-60 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“.

Konkurse gali dalyvauti Trakų rajono savivaldybėje vykdantys veiklą juridiniai asmenys, išskyrus: organizacijas, kurių steigėja yra savivaldybė (bendrojo lavinimo mokyklos, vaikų lopšeliai-darželiai, savivaldybės biudžetinės įstaigos), nacionalinio lygio sporto įstaigas (sporto šakų federacijos/sąjungos) bei pelno siekiančias organizacijas.

Finansuojamos veiklos prioritetai:

  1. Rajono seniūnijų, nevyriausybinių organizacijų, sporto klubų sporto renginiai;
  2. Olimpinių sporto šakų plėtojimas;
  3. Sveikatingumo skatinimo renginiai;
  4. Moksleivių ir jaunimo užimtumas.

SVARBU! PIRMUMO TEISĖ SUTEIKIAMA PAREIŠKĖJAMS, TURINTIEMS PAPILDOMUS FINANSAVIMO ŠALTINIUS, PAGRĮSTUS TAI PATVIRTINANČIAIS DOKUMENTAIS.

Dokumentai: 

Konkurso nuostatai 

Paraiškos forma;

Projekto vertinimo forma;

Sutarties forma; 

3.1. B-1 sutarties priedas;

Projekto ataskaitos forma;

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos forma;

Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinės forma.

Informacija pasiteirauti: Švietimo ir sporto skyriaus specialistas Tomas Naktinis, tel. 8 (528) 58 303 arba el. paštu tomas.naktinis@trakai.lt

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image