*alt_site_homepage_image*

Skelbiame Trakų rajono savivaldybės antro kvietimo finansuojamas paraiškas

Naujienos

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-05-15 NVO tarybos posėdžio protokolu Nr. AP8-215, skelbiame Trakų rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-232

Visuomeninė organizacija „Onuškio bendruomenė“

Pažinkime vieni kitus

117,5 3995,00

3995,00

                                                               IŠ VISO:  3995,00

REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-261

Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė

Socialinės ir kultūrinės plėtros organizavimas Tiltų kaimo bendruomenėje

110,0 3994,30

3994,30

2. BO-P-2024-264 Asociacija „Aukštadvario žiburiai“ Bendruomeninės patirties paieška ir sklaida 108,5 3995,05 3995,05
3. BO-P-2024-259 Bijūnų bendruomenė Visi kartu 105,0 3935,00 3935,00
4. BO-P-2024-262 Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija Kūrybinė žemės meno stovykla-pleneras Užutrakyje 104,5 3989,47 3989,47
5. BO-P-2024-263 Lietuvos karaimų religinė bendruomenė 2024 metų Trakų karaimų vaikų dienos stovykla „Kujaščech“ 80,5 3865,00 3865,00

Primename tolesnę eigą:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image