*alt_site_homepage_image*

Trakų pradinėje mokykloje dalintasi įtraukiojo ugdymo patirtimis  

Naujienos

Balandžio 4 dieną Trakų pradinėje mokykloje surengta konferencija „ Į(si)traukti sunku ir/ar svarbu“, kurią organizavo Trakų pradinė mokykla, Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba ir VšĮ Trakų švietimo centras.

Ši konferencija skirta ugdymo įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams, pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, pedagoginių psichologinių tarnybų/švietimo pagalbos tarnybų atstovams ir kitiems švietimo bendruomenės nariams. Renginio dalyvius, atvykusius iš Trakų rajono švietimo įstaigų bei Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos, pasveikino Trakų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, mokyklos direktorė Dalia Šidlauskienė.

Konferencijoje pasidalinta įžvalgomis apie įtraukiojo ugdymo reikalingumą ir svarbą. Trakų pradinės mokyklos mokytojai dalijosi metodine medžiaga bei pristatė interaktyvius ugdymo(si) metodus. Mokytojams talkino specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai. Žaismingai pristatytos įvarios ugdymosi priemonės: interaktyvūs kubai, interaktyvus smėlio stalas, sensorinės priemonės, kompiuterinės programos. Konferencijos programoje dalyvavo ir mokinė, atvykusi iš Ukrainos – puikus įtraukiojo ugdymo pavyzdys.   

Dalia Šidlauskienė

Trakų pradinės mokyklos direktorė

Nuotraukoje: Trakų pradinėje mokykloje vykusioje konferencijoje „Į(si)traukti sunku ir/ar svarbu“ dalintasi įtraukiojo ugdymo patirtims. 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image