*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centrui – 20 metų

Naujienos

Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras švenčia savo veiklos 20-metį. Šiandien rajono gyvenimo tiesiog neįmanoma įsivaizduoti be šios įstaigos entuziastingos ir kūrybingos veiklos.

Šia gražia proga centro darbuotojus nuoširdžiai pasveikino Savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir vicemerė Jolanta Abucevičienė.

Pagrindinė centro veikla – vaikų, jaunimo laisvalaikio užimtumas. Vienas iš tikslų – skatinti jaunus žmones keliauti, domėtis savo ir kitų šalių kultūra. Centro auklėtiniai keliauja po Lietuvą ir užsienio šalis, dalyvauja įvairiose varžybose.

Centre veikia mokomosios grupės: turizmo (Trakuose, Senuosiuose Trakuose, Lentvaryje, Onuškyje, Rūdiškėse, Paluknyje, Aukštadvaryje), alpinizmo (Trakuose), orientavimosi sporto (Aukštadvaryje).

2008 m. įsteigtas centro filialas Atviras Lentvario jaunimo centras, nuo 2015 m. – Trakų atviroji jaunimo erdvė, nuo 2020 m. pradėjo veikti Aukštadvario atviroji jaunimo erdvė. Nuo 2021 metų organizuojamas mobilusis darbas su jaunimu.

Centras veikia pagal atvirų jaunimo centrų koncepciją, turi kvalifikuotų jaunimo darbuotojų, rengia ir organizuoja  rajono ir respublikinius renginius: turizmo, orientavimosi sporto varžybas,  turistinius sąskrydžius, įvairius žygius ir stovyklas. Centro ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje jaunimo mainų programoje.

Linkime sėkmės jaunam, bet jau sukaupusiam gerąją patirtį centro kolektyvui ir jo lankytojams.  

Trakų rajono savivaldybės informacija

Nuotraukoje: Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras pasveikintas 20 metų veiklos  proga. Iš kairės: vicemerė Jolanta Abucevičienė, Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro vyr. specialistė Dalia Dulevičiūtė, meras Andrius Šatevičius, Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio bendro direktorė Aušra Piragienė, buhalterė Liucija Grigaliūnienė.

Evelinos Kislych-Šochienės nuotr.

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image