*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybės patirtimis domėjosi Angolos vietos politikos formuotojai ir nevyriausybininkai

Naujienos

Šiandien Trakų rajono savivaldybėje lankėsi Angolos Respublikos vietos politikos formuotojai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. 

Vienas pagrindinių vizito tikslų – stiprinti ir plėsti pilietinės visuomenės, ypatingai nepakankamai atstovaujamų sprendimų priėmimo procese grupių, pavyzdžiui, moterų ir jaunimo, dalyvavimą politikos formavime ir sprendimų priėmime nacionaliniu ir provincijų lygmenimis Angoloje, semtis gerosios praktikos ir patirties. 

Delegaciją sveikino Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, vicemeras Jonas Kietavičius. Bendroje diskusijoje apie pilietinės visuomenės įtraukimą, ypatingai jaunimo aktyvų atstovavimą ir dalyvavimą, dalyvavo Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai ir savivaldybės atstovai. 

Pažintinis vizitas buvo organizuojamas Vystomojo bendradarbiavimo platformos pagal ES finansuojamą projektą „Parama pilietinei visuomenei ir vietos administracijai Angoloje (PASCAL)“.  

Auksė Podrezaitė 

Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image