*alt_site_homepage_image*

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa Trakų rajone – pažengusi į priekį ir toliau didina pagreitį

Naujienos

„Tūkstantmečio mokyklų“ programa Trakų rajone – pažengusi į priekį ir toliau didina pagreitį

Įsibėgėjanti švietimo pažangos programa „Tūkstantmečio mokyklos“ (TŪM) mūsų rajone jau vertina pasiektus rezultatus ir aptaria laukiančius lūkesčius.

Į „Tūkstantmečio mokyklų“ programą penkios rajono gimnazijos įsitraukė dar pernai ir spėjo gerokai įsibėgėti bei sukaupti reikiamos patirties pasirinktose veiklų kryptyse.

Kas jau nuveikta, kokie darbai numatomi įgyvendinti ir kokių tikimasi ateities veiklų, kokios iškyla vizijos dirbti ir jas įgyvendinti, aptarta ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programos bei Trakų rajono savivaldybės pažangos plano pristatyme. Šis aktualus švietimo bendruomenei renginys vyko kovo 7 dieną Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje. Beje, pastaroji gimnazija pasirinkta neatsitiktinai – joje „Tūkstantmečio mokyklų“ programa didina apsukas ir stengiasi atliepti tiek mokymo įstaigos, tiek tėvų ir vaikų lūkesčius.

Renginio dalyvius sveikino savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir vicemeras Jonas Kietavičius, kurie padėkojo komandai už įdėtas pastangas ir kalbėjo apie projekto svarbą ne tik jame dalyvaujančioms gimnazijoms, bet ir visam rajono švietimo tinklui. Sveikinimo žodžius susirinkusiems skyrė ir savivaldybės Tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė Nijolė Lisevičienė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorė Vida Lesauskienė.   

Projekto pristatyme taip pat dalyvavo vicemerė Jolanta Abucevičienė, savivaldybės administracijos direktorė Dovilė Daudaitė, Tarybos nariai Jurgita Čirienė, Alina Kowalewska, Darius Mechovskis, Europos socialinio fondo agentūros(ESFA) atstovės, gausiai susirinkę rajono švietimo bendruomenės, partnerių atstovai.  

Gimnazijų vadovai pristatė veiklą pagal pasirinktas „Tūkstantmečio mokyklų“ programos kryptis.

Šiame aktualiame ir svarbiame švietimo bendruomenei renginyje Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė pristatė įtraukiojo ugdymo kryptį. Numatyta gimnazijos patalpas pritaikyti įtraukiajam ugdymui pagal universalaus dizaino principus – ketinama įrengti ir įveiklinti dvidešimt klasių ir keturis koridorius sukuriant individualias, grupines, aktyvias, tylos zonas, numatytas ir robotikos studijos įrengimas 3D laboratorijoje. Vyks ir motyvaciniai užsiėmimai tėvams, skatinant jų įsitraukimą į ugdymo procesus ir bendruomenės gyvenimą, iniciatyvumą.

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos vadovė V. Lesauskienė pristatė lyderystės veikiant kryptį. Gimnazijoje planuojama įrengti multisensorinį kabinetą, kuriame būtų mokinių poreikiams pritaikyta grindų danga, LED burbulų vamzdis, pasunkinta antklodė, supama kėdė su masažo funkcija, LED projektorius. Taip pat bus įsigytos matematikos, fizikos, technologijų kabinetams, robotikos užsiėmimams skirtos priemonės.

 „Versmės“ gimnazijos direktorė Oksana Kietavičienė ir Henriko Sinkevičiaus gimnazijos direktorė Evelina Solovjova  plėtos STEAM kryptį. „Versmės“ gimnazijoje siekiama įkurti atsakingo maisto vartotojo akademiją, tekstilės dizaino studiją „Nuo idėjos iki verslo“, STEAM technologijų ir verslumo ugdymo centrą, įrengti multisensorinį kabinetą autizmo spektro sutrikimus turintiems mokiniams. Henriko Senkevičiaus gimnazijoje numatyta įrengti STEAM gamtos mokslų laboratoriją, sensorinį kambarį, taikant universalaus dizaino principus, įtraukiajam ugdymui pritaikyti kabinetus.

Rūdiškių gimnazijos direktorė Bronė Aliukonienė pristatė kultūrinio ugdymo kryptį. Gimnazijoje  planuojamas chemijos, fizikos, matematikos, technologijų ir biologijos kabinetų turtinimas tyrinėjimo, pažinimo, konstravimo, modeliavimo veikloms vykdyti, lauko klasės ir erdvės gamtos tyrinėjimams ir praktiniam eksperimentavimui – „Žaliosios laboratorijos“ – gimnazijos teritorijoje įrengimas. Taip pat bus įkurta šiuolaikinė daugiafunkcė vizualinių menų studija.

Svarbu, kad „Tūkstantmečio mokyklų“ programos dėka naujomis erdvėmis ir mokymo įranga galės naudotis ne tik šių gimnazijų, tačiau ir kitų rajono švietimo įstaigų mokiniai, tad tai – didelis laimėjimas ne tik šioms gimnazijoms, bet ir visam rajonui.

Penkioms „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje dalyvaujančioms Trakų rajono gimnazijoms  skirta beveik 2,5 mln. eurų investicijų, kurios bus panaudotos įrangai, mokymo priemonėms įsigyti, mokyklų vadovų, jose dirbančių mokytojų ir kitų pedagogų kompetencijoms stiprinti, tinklo mokyklų išteklių prieinamumui, infrastruktūrai gerinti, ugdymo veikloms ir užsiėmimams,  remiantis Savivaldybės švietimo pažangos plane numatytomis veiklų kryptimis.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Nuotraukoje (Iš kairės): Trakų rajono savivaldybės vicemeras Jonas Kietavičius, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalia Dzigienė, Europos socialinio fondo agentūros atstovės Judita Šarpienė ir Indrė Rimdeikaitė, Lentvario „Versmės“ gimnazijos direktorė dr. Oksana Kietavičienė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktorė Vida Lesauskienė, Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktorė Evelina Solovjova, Rūdiškių gimnazijos direktoriaus pareigas laikinai einanti Bronė Aliukonienė.

Evaldo Čingos nuotr. 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image