*alt_site_homepage_image*

Vasario 11-oji – Pasaulinė ligonių diena – paminėta Onuškyje

Naujienos

„Atsimenu mūsų brangius ligonius. Visiems tebūna užtikrinta sveikatos priežiūra ir dvasinis palydėjimas. Melskimės už šiuos mūsų brolius ir seseris, jų šeimas, sveikatos priežiūros ir pastoracijos darbuotojus bei visus, kurie rūpinasi sergančiais.“  

Popiežius Pranciškus

Vasario 11-ąją minima Pasaulinė ligonių diena – popiežiaus Jono Pauliaus II pradėtas minėjimas, skirtas tikintiesiems melstis už sergančius ligomis. Ši diena sutampa su Lurdo Dievo Motinos paminėjimu. Minėdami Pasaulinę ligonių dieną susimąstykime apie tai, kaip gyvename, kaip rūpinamės savo ir artimųjų sveikata, kaip reaguojame ligai palietus mus ar mūsų artimąjį, kaimyną, nepažįstamąjį? Būti šalia sergančio, kenčiančio žmogaus ne visuomet yra lengva, tačiau tai, kas nelengva mums, gali tapti tikra palaima ir geriausiu meilės įrodymu sergančiam ir kenčiančiam žmogui.

Ši diena buvo paminėta ir Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Joje šv. Mišias aukojo Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo parapijos klebonas Algimantas Gaidukevičius. Kartu su ligoninės pacientais, medikais meldėsi Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė, vicemeras Jonas Kietavičius, Onuškio seniūnė Zita Aniulienė. Meldėsi visi už ligonius ir tuos, kurie labai sunkiai dirba, kad palengvintų ligonių kančias. 

Ne tik Pasaulinę ligonių dieną rūpinkimės sergančiaisiais. Pažvelkime su gailestingumu į visus, kurie kenčia kūnu, protu ir dvasia.

Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės informacija  

Nuotraukoje: bendra malda Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Iš kairės, stovi: vicemeras Jonas Kietavičius, klebonas Algimantas Gaidukevičius, vicemerė Jolanta Abucevičienė. 

 

 

 

 

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image