*alt_site_homepage_image*

 Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas 

Konkursai į laisvas valstybės tarnautojų pareigas organizuojami vadovaujantis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“.

Prašymai dalyvauti centralizuotai Viešojo valdymo agentūros organizuojamuose konkursuose į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai Viešojo valdymo agentūrai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema), pasiekiamą adresu https://www.testavimas.vtd.lt/, privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
  2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti) ir  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Svarbu! Konkursuose taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 38 punktu ir 46 punktu.

Daugiau apie galimus pretendentų vertinimo komisijoje kriterijus ir metodus rasite čia.

Aktualu žinoti prieš pradedant eiti pareigas. 

 

Informacinių pranešimų data Pareigybės pavadinimas Lygis, kategorijos Skelbimo nr. Pastabos
 2024-04-24 Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) karjeros valstybės tarnautojas 59088

Dokumentai priimami iki

2024-05-10 (imtinai)

 2024-04-24 Socialinės paramos skyriaus  vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas) karjeros valstybės tarnautojas 59071

Dokumentai priimami iki

2024-05-09 (imtinai)

 2024-04-17 Į administracijos struktūrinius padalinius neįeinančių tarnautojų vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) 59004

Dokumentai priimami iki

2024-05-16 (imtinai)

 2023-11-09 Į administracijos struktūrinius padalinius neįeinančių tarnautojų vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) 57760

Dokumentai priimami iki

2023-11-23 (imtinai)

 2023-01-26 Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas) vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) 54850

Dokumentai priimami iki

2023-02-09

 2023-04-13 Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) 55689

Dokumentai priimami iki

2023-04-27

2023-07-26  Socialinės paramos skyriaus skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas) vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)  56818

Dokumentai priimami iki

2023-08-09

2023-09-29 Patarėjas (parengties pareigūnas) (karjeros valstybės tarnautojas)   57394

Dokumentai priimami iki

2023-10-13

2023-10-12 Į administracijos struktūrinius padalinius neįeinančių tarnautojų vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) 57531

Dokumentai priimami iki

2023-10-26 (imtinai)

2024-02-01 Lentvario seniūnijos seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas) karjeros valstybės tarnautojas 58226

Dokumentai priimami iki

2024-02-15 (imtinai)

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image