Iš viso rezultatų:

Administracinio pastato (un.Nr. 7994-0014-0032) V.Kudirkos g.12A, Trakuose paprastojo remonto, dalies patalpų paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas projektas

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Trakai, V.Kudirkos g. 12A/ žemės sklypo kad.Nr.7977/0002:143

2. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo naudojimo paskirtis- Kita, Naudojimo būdas -Komercinės paskirties objektų teritorijos

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatai

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas,pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB"Archplanas", PV Aurelijus Grikinis, atestatas A1580, įgaliotas atstovas Vlada Jakimavičiūtė, el.p. [email protected] gmail.com , mob.tel. +370 65016326

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmenspavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas,telefono Nr.): V. M., R. M.

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Trakai, Vytauto g. 22, mob.tel. +370 65016326, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. (iš anksto susitarus), Trakų rajono savivaldybės internetinė svetainė www.trakai.lt

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovaiprojektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: el. paštu vlada.arch@gmail.com , iki viešo susirinkimo dienos 2022-12-12 d.

8. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 -12- 12 d., pradžia 16:00 val. Nuotolinės vaizdo transliacijos nuoroda meet.google.com/yoc-defx-dxu

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Pritarta 2022-12-22.

Atgal
Projekto vertė
Projekto laikotarpis