*alt_site_homepage_image*

Trakų rajono savivaldybė informuoja, kad planuojama rengti Lentvario miesto bendrojo plano,  patvirtinto Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.S1-279, koregavimą. 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Lentvario miesto teritorijos dalys, plotas apie 25,8 ha.

Planavimo organizatorius: Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, tel. (8 528) 58300, faks. (8 528) 55 524, el. paštas: info@trakai.lt

Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:

  1. pakeisti Lentvario miesto teritorijos bendrojo plano privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiame bendrajame plane;
  2. patikslinti valstybinės reikšmės miškų duomenis Lentvario miesto bendrojo plano reglamentuojamuose rajonuose Š7, Š8, Š22, P23 ir P24, numatyti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis;
  3. pakoreguoti Lentvario miesto bendrojo plano sprendinius reglamentuojamuose rajonuose Š7, Š8, Š22 (grafinis priedas Nr.1); patikslinti ir praplėsti mažo užstatymo intensyvumo gyvenamųjų teritorijų funkcines zonas; nustatyti koreguojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus;
  4. pakoreguoti Lentvario miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius reglamentuojamame rajone P23 (grafinis priedas Nr.2); papildomai nustatyti mažo užstatymo intensyvumo gyvenamųjų, visuomeninių, inžinerines infrastruktūros teritorijų ir paslaugų funkcines zonas; nustatyti koreguojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus.
  5. pakoreguoti Lentvario miesto bendrojo plano sprendinius reglamentuojamame rajone P24 (grafinis priedas Nr.3); praplėsti miesto centrų ir pocentrių teritorijų funkcinę zoną; keisti specializuoto viešojo prioriteto objektų teritorijų funkcinę zoną į paslaugų zoną ir tikslinti zonos ribas; nustatyti koreguojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reikalavimus.

Supažindinimo tvarka: Su įsakymo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt. Su planavimo darbų programa bus galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl įsakymo projekto visuomenė gali teikti nuo 2020-07-09 iki 2020-07-22 raštu Trakų rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai.

Įsakymo projektas

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

category-img
Projekto vertė
Projekto laikotarpis
project image